Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen hoopt op meer ambitie bij doorstart Complex Project Ieper-Veurne

Voka West-Vlaanderen hoopt op meer ambitie bij doorstart Complex Project Ieper-Veurne

  • 15/07/2023

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden dat de Vlaamse Regering eindelijk werk maakt van de opstart van het planproces in uitvoering van het decreet complexe projecten voor wat het dossier 'Verbinding Ieper-Veurne' betreft. Voka West-Vlaanderen is echter uitermate verbaasd dat de uiteindelijke scope van het project zich beperkt tot de verkeersveilig- en verkeersleefbaarheid in de zone 4, meer specifiek vanaf de kruising van de N8 met de Kruisboomstraat in Vleteren zuidwaarts tot en met de N38.

“We blijven pleiten voor een ruimere scope voor het complex project en een totaaloplossing die breder gaat dan enkel en alleen de verbinding tussen Ieper en Veurne”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Het Complex Project moet zorgen voor de optimalisatie van de verbinding tussen Ieper en Veurne, sinds jaar en dag een traject waar de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid te wensen overlaat. Met dit Complex Project wil de Vlaamse Regering de diverse stakeholders in het dossier inspraak geven, om zo tot een gedragen oplossing te komen. Na een lange studieronde besliste de Vlaamse Regering op vrijdag 14 juli 2023 om het planproces effectief op te starten.

“Het duurde lang en had heel wat voeten in de aarde, maar we zijn blij dat het Complex Project eindelijk écht opgestart kan worden”, vertelt Bert Mons. “Dat wil echter niet zeggen dat we helemaal tevreden zijn met wat op dit moment op tafel ligt. We zien heel wat positieve zaken maar missen toch de ambitie om van dit Complex Project een project te maken waarbij de hele mobiliteitsknoop in de Westhoek ontward wordt én waarbij de economische ontwikkeling van de regio een broodnodige boost kan krijgen. Dit voelt dan ook aan als een gemiste kans.”

Bredere oefening nodig voor Westhoek

Voka West-Vlaanderen is opgetogen dat de geplande werken van Veurne tot en met Woesten herbevestigd worden en dat ook eindelijk beslist werd over de herinrichting van het kruispunt van de Ieperse Noorderring en de Pilkemseweg/Dehemlaan, daar komt een ongelijkvloerse oplossing in combinatie met een nieuwe fietskruising over het Ieperleekanaal. Daarnaast wordt ook verder werk gemaakt van een betere aansluiting van de Noorderring op zowel de A19 als de Diksmuidseweg.

“Allemaal broodnodige aanpassingen die er - samen met de werken van Veurne tot en met Woesten – moeten voor zorgen dat er een veiligere en snellere doorstroming mogelijk is”, vertelt Bert Mons. Over de zone van Woesten tot en met de Noorderring blijft men echter eerder vaag. “We zijn tevreden dat er aangegeven wordt dat men zich niet zal beperken tot de huidige ligging van de N8 of de bestaande gabarit van de weg. De focus ligt echter voornamelijk bij de verkeersleefbaarheid en -veiligheid op het tracé, zonder dat de doorstroming – toch hét grootste manco op het tracé – onbenoemd blijft.”

En dat laatste is niet enkel tussen Ieper en Veurne een doorn in het oog van alle weggebruikers in de Westhoek. “We blijven op dezelfde nagel kloppen: de regio heeft nood aan een bredere oplossing dan enkel maar de verbinding tussen Ieper en Veurne. We blijven pleiten voor een bredere oefening waarin de verbinding tussen Ieper, Veurne, Poperinge en Diksmuide centraal staat. En dit zowel voor weg-, spoor- en fietsverkeer”, aldus Bert Mons, die met Voka West-Vlaanderen mee aan de kar wil blijven trekken. “We hebben onze ideeën en plannen in dit verband al uit de doeken gedaan in een eerdere fase van deze oefening en zijn vragende partij om dit ook in het verdere proces te blijven doen. We hebben een ambitieuze visie voor de regio en hopen die mee te kunnen uitdragen richting de andere stakeholders in het verhaal.”

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag