Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka-KvK Vlaams-Brabant pleit voor stopzetten Federal Learning Account

Voka-KvK Vlaams-Brabant pleit voor stopzetten Federal Learning Account

  • 28/03/2024

Op een Voka verkiezingssessie in Brussel – een debat over werk & vorming met parlementsleden en ondernemingen – pleit Voka voor de afschaffing van de Federal Learning Account. Die blinde verplichting van 5 dagen opleiding per jaar voor elke werknemer in de privésector is onwerkbaar en ongewenst. Wat onze economie wel nodig heeft, is een coherente talentstrategie op Vlaams niveau waarbij ondernemingen de spil vormen van opleiding en vorming op het werk. 

“Vlaanderen heeft één echte grondstof en dat is menselijk talent. Dat moeten we voortdurend blijven ontwikkelen. We hebben nood aan een echte talentstrategie die rekening houdt met de behoeften van werknemers en werkgevers. De Federal Learning Account is een blinde maatregel die snel moet worden afgevoerd. Niemand was er vragende partij voor en nu blijkt de maatregel op de koop toe technisch onuitvoerbaar te zijn”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant.

Er heerst grote onduidelijkheid over de Federal Learning Account (FLA). Die nieuwe verplichting voert een individueel opleidingsrecht in van 5 dagen per jaar voor elke voltijdse werknemer in de privésector. Via een nieuwe digitale toepassing moeten werkgevers de vormingsadministratie bijhouden. Die nieuwe applicatie werkt echter niet naar behoren waardoor de inwerkingtreding al met minstens 2 maanden is uitgesteld. Zoals oorspronkelijk bedoeld zou de FLA op 1 april 2024 in werking moeten treden. De verwarring leidt in de bedrijven tot grote onduidelijkheid en extra kosten.

Voka-KvK Vlaams-Brabant pleit voor afschaffing van de FLA. Met de invoering van de FLA doorkruist het federale beleid het Vlaamse beleid. De FLA is een blinde maatregel en kijkt enkel naar kwantiteit. Elke werknemer moet 5 dagen opleiding krijgen per jaar, ongeacht de sector, de transitie of de groeifase waarin de onderneming zich bevindt. Dat is niet werkbaar en niet aangepast aan de noden op de werkvloer.

“Levenslang leren is te belangrijk om aan te pakken met één maatregel zoals 5 verplichte opleidingsdagen per jaar voor iedereen. Sommige mensen zullen veel meer dan 5 opleidingsdagen nodig hebben, andere minder. Het strikte federale keurslijf biedt geen ruimte voor maatwerk en is blind voor de diversiteit op de werkvloeren”, aldus nog Kris Claes.

Ondernemingen als spil in opleiding en vorming

Vlaanderen kent een aanzienlijke kwalitatieve mismatch tussen vacatures en werkzoekenden die de toekomstige productiviteitsgroei aantast. Kennis en vaardigheden verouderen snel. Daarom is een voortdurende en levenslange vorming een noodzaak. Waar de opleiding voorheen plaatsvond vooraleer iemand zich op de arbeidsmarkt begaf, vindt de noodzakelijke opleiding nu steeds plaats na de aanwerving. Ondernemingen worden in de toekomst de spil van de opleiding en vorming. 

Stimuleer bedrijfsacademies

Voka stelt voor om bedrijven ertoe aan te zetten meer te investeren in opleiding en vorming en in eigen bedrijfsacademies. Dat kan door de invoering van een verhoogde investeringsaftrek voor vormingsinspanningen. Dergelijke investeringen dragen immers ook bij aan de samenleving. Ondernemingen worden hoe langer hoe meer vormingsverstrekkers die de rol van het klassieke onderwijs aanvullen.

Levenslang leren op regionaal niveau

Voka pleit voor een coherent, stabiel en rechtszeker beleid rond levenslang leren, samengebracht op het regionale niveau. Vandaag zitten de bevoegdheden versnipperd op zowel het federale als het regionale niveau. Het huidige imbroglio van maatregelen, fondsen en middelen zorgt voor een grote complexiteit en levert te weinig resultaten op. 

 

Contactpersoon

Tiffany Mestdagh

Woordvoerder & Communicatie

Proximus