Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg wil e-commerce verankeren in Limburg

Voka – KvK Limburg wil e-commerce verankeren in Limburg

  • 17/12/2019

Meer dan veertig vooraanstaande Limburgse e-commerce-ondernemers verzamelden gisteren bij Voka – KvK Limburg voor het slotevent van het EFRO-project ‘Transitie naar een gespecialiseerde logistiek’. Binnen dit project, waarbij het Logistiek Platform Limburg door POM Limburg co-promotor is, werden innovatieve e-commerce ideeën bedacht, de haalbaarheid ervan getoetst én businesscases ontwikkeld.

TransitieiMet het SALK-project brengen Voka – KvK Limburg en POM Limburg/Logistiek Platform Limburg geïnteresseerde bedrijven samen om hen te ondersteunen bij het uitwerken van collectieve innovatieve concepten rond e-commerce en e-logistics die een significante kostenbesparing kunnen betekenen.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg: “Twee jaar geleden startten we dit project op. Op basis van brainstormsessies met verschillende stakeholders werden uiteindelijke twee concepten naar voor geschoven: een regionale cityhub en e-fulfilment.”

Regionale cityhub

De regionale cityhub is een centraal distributiepunt in de stadsrand waar goederen worden verzameld, gebundeld en duurzaam vervoerd worden naar de binnenstad. In de studie wordt de rol van steden en gemeenten hierin als een kritische factor beschouwd. Tien procent van de facilitaire goederenstromen in steden is immers direct te linken aan het stadsbestuur, ziekenhuizen en scholen. Uit gesprekken met de provincie, de stad Hasselt en de stad Genk blijkt dat het concept ook in de praktijk levensvatbaar is.

E-fulfilment

E-fulfilment omvat de volledige afhandeling van online orders. Omdat dit hele proces vaak niet de core business van een bedrijf is maar eerder een noodzakelijk kwaad, maken steeds meer bedrijven gebruik van een e-fulfilment service bij een extern bedrijf. Binnen dit concept werd het marktpotentieel voor een groepsaankoop e-fulfilment onderzocht. Deze werd niet gevonden maar aangezien er bij een aantal bevraagden een concrete vraag bestaat naar lagere verzendprijzen, werd de analyse gestart voor een ‘groepsaankoop verzending’. Bij een minimalisering van de transportkost en een maximalisering van het volume zou ook dit concept effectief uitgerold kunnen worden.

“Het project is dan ook meer dan geslaagd”, aldus Johann Leten. “Omdat we twee concrete concepten hebben onderzocht, maar vooral omdat de basis werd gelegd voor verschillende horizontale samenwerkingsverbanden. Het is belangrijk om met verschillende stakeholders actief naar de toekomst te kijken en zo e-commerce stevig te verankeren binnen Limburg.”