Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse regering steunt Blue Accelerator-project

Vlaamse regering steunt Blue Accelerator-project

  • 20/04/2018

De Vlaamse Regering besliste vrijdag 20 februari om 735.400 euro Hermes-financiering (20% van de totale kostprijs) toe te kennen aan de POM West-Vlaanderen voor de realisatie van het EFRO-project ‘Blue Accelerator’, een testplatform op de Noordzee. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert tevreden op die beslissing.

De Blue Accelerator is een testzone op zee voor blue energy-activiteiten, zoals offshore wind-, getijden- en golfenergie. Heel wat Vlaamse bedrijven bekleden een vooraanstaande positie in deze sector en ook in de wetenschappelijke wereld is heel wat kennis en knowhow aanwezig. Maar het ontbrak de sector nog aan een kader en aangepaste infrastructuur om in een mariene omgeving testen uit te voeren. Een dergelijke infrastructuur is nochtans essentieel om tot vermarktbare nieuwe producten te kunnen komen.

“Het Blue Accelator project speelt in op deze nood door een living lab te creëren, waar testen mogelijk zijn in real life zeecondities. Het geeft bedrijven en wetenschappers de kans om hun kennis en positie in deze groeisector nog te versterken,” zegt Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. “Bovendien krijgen ook geïnteresseerde KMO’s zo de kans om op de kar van de blue energy te springen”. Voka West-Vlaanderen steunde dan ook de aanvraag voor de Vlaamse cofinanciering.

Breed inzetbaar platformNoordzee

Er komt een testplatform op zee in de nabijheid van de haven van Oostende dat breed inzetbaar zal zijn voor het testen van golf- en getijdenenergie, offshore wind en ondersteunende technologieën zoals drones en ROV’s (Remotely Operated Vehicles of zgn. onderwaterrobots). De POM West-Vlaanderen zal samen met het VLIZ, UGent, Vives, Vito en TUA West instaan voor de omkadering en de begeleiding van het project. Naast deze projectpartners zullen - in een open constellatie - ook wetenschappelijke experts en vertegenwoordigers uit de industrie worden betrokken

Contactpersoon

Bart Vansevenant

Manager Belangenbehartiging - Kennis & Advies

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag