Skip to main content
  • Nieuws
  • “Vijf over twaalf: we moeten welzijn en zorg snel en grondig hervormen vooraleer de personeelsschaarste escaleert”

“Vijf over twaalf: we moeten welzijn en zorg snel en grondig hervormen vooraleer de personeelsschaarste escaleert”

  • 13/03/2020

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk welzijn en zorg is. Deze crisis maakt de situatie extra prangend omdat ze druk zet op het te beperkt aantal zorgmedewerkers, bovenop de sterk groeiende behoeften door de vergrijzing, in de sector met de hoogste pensioneringsgraad. Tel er de toenemende, algemene krapte op de arbeidsmarkt bij (1 kandidaat per vacature), en niemand verschiet van de alarmerende cijfers: de VDAB ziet op 5 jaar tijd een terugval van 3 (verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, …) tot 6 maal minder kandidaten (opvoeder-begeleiders, enz).

Zonder grondige maatregelen loopt het tekort aan zorgprofessionals vlug op tot 10 à 20%. Slecht nieuws voor de immer blijvende wachtlijsten, de kwaliteit en de veiligheid, met negatieve effecten op fysieke en psychosociale complicaties, (her)opnames en zelfs sterfte tot gevolg. ‘Brandjes’ worden zo uitgesteld en duurder. Ook de zorgprofessionals lijden eronder, met grotere uitval. Het is vijf over twaalf.

Daarom deze wake-up call richting de politiek. Enkel roepen om meer personeel of meer centen verandert geen moer aan de komende pletswals van het personeelstekort. Met een begrotingstekort richting 15 miljard euro ís er weinig marge. En zelfs mét geld tover je geen extra professionals bij. 

We moeten alle hefbomen benutten: meer promotie en respect voor wie zich vandaag zo sterk inzet, meer voltijds werk, meer mannen, buitenlandse krachten en personen met een arbeidsbeperking aan boord. Meer wendbaarheid doorheen welzijn- en zorgjobs. Een flexibeler en familievriendelijk kader, alles meer op maat van de individuele professional en zijn werkomgeving. En dan nog zal dit niet volstaan om het grote gat te dichten, want andere sectoren doen hetzelfde.

We moeten taboes laten sneuvelen via een verdubbeling in het lagergeschoold, ondersteunend personeel en via digitale ondersteuning, ook op afstand (in crisistijden lukt dit!). Laat ons de hele rolverdeling in welzijn en zorg grondig herdenken. Te gulle systemen zoals de extra verlofdagen (ADV) ten koste van jonge werkkrachten moeten op de schop. Idem voor de exuberante loonverschillen in artsenhonoraria. En verschuif meer werkkrachten van curatieve naar preventieve zorg en welzijn. Last but not least: de nieuwe financiering moet in tijden van personeelsschaarste gepaste, juiste en veilige welzijn en zorg i.p.v. de huidige verspilling van 3 tot 6 miljard euro bevorderen. Dus grondig hervormen is nodig om onze dierbare zorg & welzijn te vrijwaren.

 

Lees hier de Health Community kick-off paper "Personeelsschaarste in welzijn en zorg".

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd