Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vier West-Vlaamse scholen behalen het European STEM school label

Vier West-Vlaamse scholen behalen het European STEM school label

  • 17/03/2021

Vandaag ontvingen de eerste scholen uit West-Vlaanderen, in aanwezigheid van Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, het EU STEM School label. Het gaat om Athena Heule, VTI Torhout, RHIZO College Zwevegem en Prizma Campus VTI. “Om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is een kwalitatief STEM-onderwijs van groot belang. Onze West-Vlaamse bedrijven hebben nood aan een gekwalificeerde uitstroom van STEM-profielen”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Met deze ambitie stapten vier West-Vlaamse scholen in september 2020 mee in een project van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen en Voka West-Vlaanderen. Aan de hand van het STEM school label tonen deze scholen aan dat er kwalitatief STEM-onderwijs in onze provincie aanwezig is en dat scholen bereid zijn hierop nog verder in te zetten. 

Het European Schoolnet* bepaalde 21 criteria die een hoogwaardig STEM-onderwijs identificeren en waarop scholen geëvalueerd kunnen worden. Het traject zorgt ervoor dat scholen met een andere blik naar de vertrouwde werking kijken. Iedere school moet aantonen welke inspanningen er op vandaag geleverd worden op vlak van STEM-onderwijs. Dit gaat niet enkel over het niveau van schoolinfrastructuur maar ook bijvoorbeeld over de samenwerking met bedrijven in de buurt, de integratie van digitale leervormen en de professionalisering van leerkrachten. De scholen werden tijdens het traject ondersteund bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het zoeken van experts uit de bedrijfswereld, het praktisch indienen van het dossier en het uitrollen van een lerend netwerk. Wanneer de school het volledige dossier indient, volgt de toekenning van het label en een actieplan. 

“Het traject stopt niet met het behalen van het label”, aldus Bert Mons. “Het is onze doelstelling om met dit project de samenwerking tussen onze West-Vlaamse ondernemingen en de scholen te versterken en verder te werken aan de kwaliteit van het STEM-onderwijs aan de hand van een actieplan.” 

“Er wordt een lerend netwerk uitgerold tussen scholen en bedrijven, een netwerk waar scholen zowel onderling van elkaar als van de ondernemingen kunnen leren. Kennisuitwisseling en delen van best practices staat hier dus centraal”, vult Els Callemein van RTC West-Vlaanderen aan. 

“Wij geloven als school heel sterk in de meerwaarde van kwalitatief STEM onderwijs en waren al lang op zoek naar een goede maatstaf. Door deel te nemen aan dit traject kunnen we objectief en kritisch naar ons eigen onderwijs kijken. We streven ernaar om, net zoals in de Verenigde Staten, een volledig STEM-ecosysteem te creëren waar onderwijs en bedrijven elkaar vinden en ondersteunen. We zijn dan ook heel blij dat we kunnen deelnemen aan dit traject”, aldus Geert Blomme, technisch adviseur Athena Heule.

“De vier scholen die hier vandaag het STEM-label uitgereikt krijgen, krijgen niet alleen een schouderklop van het RTC, Voka West-Vlaanderen en de Provincie. Neen, ze krijgen een bravo van een Europees erkend netwerk. Door dit label te aanvaarden engageren ze zich om nog verder te werken aan de kwaliteit van hun onderwijsaanbod en -infrastructuur. Ze stappen in een lerend netwerk en zullen inzetten op intensere samenwerking met bedrijven”, dixit West-Vlaams Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. 

De vier scholen die het label behaalden, zijn de start van dit initiatief. Ook tijdens de volgende schooljaren wordt het traject verder uitgerold. Op die manier hopen de initiatiefnemers het kwaliteitsvol STEM-onderwijs in de provincie een boost te geven met als einddoelstelling een grotere en meer kwalitatieve instroom van STEM-profielen naar de West-Vlaamse ondernemingen. 

*Het European Schoolnet is een netwerk van 32 Europese ministeries van Onderwijs, gevestigd in Brussel. Ze streven naar innovatie in lesgeven en leren en richten zich tot scholen, onderwijzers, onderzoekers en industriële partners. 

 

stem


 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag