Skip to main content
Map

"Vermijd foute lessen"

  • 17/07/2020

Vandaag verscheen de wekelijkse rubriek van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in De Krant van West-Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen is in 2020 trotse content partner van de krant. In de rubriek 'Waarom? Daarom!' geven wij een antwoord op de meest prangende vragen van onze leden, afgewisseld met opiniestukken van de hand van Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. Ditmaal gaat Bert dieper in op de lessen die we vooral niet moeten trekken uit deze crisis.

Er duiken meer en meer evaluaties op over hoe we de coronacrisis tot nu toe doorstaan hebben. De focus ligt vooral op wie de schuldigen zouden zijn. Maar om er sterker uit te komen, moeten we vooral (de juiste) lessen trekken uit deze crisis. We weerleggen hieronder de acht belangrijkste verkeerde lessen.

1. Corona betekent het einde van het economische model gebaseerd op groei

Zonder economische groei wordt onze hele samenleving een nulsomspel: individuen of bevolkingsgroepen kunnen er dan alleen op vooruitgaan ten koste van anderen. Bovendien is onze welvaartsstaat niet bestand tegen de impact van de vergrijzing zonder economische groei. Deze crisis vergroot het belang van groei zelfs nog, want ze is nodig om de opgelopen schade weg te werken.

2. We moeten veel meer investeren in de overheid/sociale zekerheid/gezondheidszorg

België behoort al decennialang tot de landen waar het meeste geld vloeit naar de overheid, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Dat we met zo’n groot overheidsbeslag toch op tekorten aan essentieel beschermingsmateriaal botsen, is onaanvaardbaar. Het debat moet zich focussen op de vraag of de middelen wel correct ingezet worden.

3. We moeten de koopkracht van de mensen ondersteunen

Het blijft politiek aanlokkelijk om uit te pakken met ideetjes om de koopkracht te verhogen, maar dat komt grotendeels neer op verspilling. De gemiddelde koopkracht van de Belgen is in deze crisis redelijk intact gebleven. Een beperkt deel van de gezinnen, veelal de meest kwetsbaren, is wel hard geraakt. Gerichte koopkrachtmaatregelen naar die beperkte groep zijn nodig en zinvol, koopkrachtcadeautjes voor iedereen zijn dat niet.

4. We moeten ons meer richten op onszelf, dingen weer zelf produceren, lokaal kopen

30 procent van onze welvaart en jobs zijn direct en indirect gelinkt aan buitenlandse handel. Onze markt is te klein om ons welvaartsniveau alleen lokaal te realiseren. Economisch terugplooien op onszelf zou gepaard gaan met een enorme stap terug in welvaart.

5. Onze economie en bedrijven moeten kleinschaliger

Bedrijven met minder dan vijftig werknemers zijn in België al goed voor 55 procent van de totale werkgelegenheid. Daarnaast zijn multinationals met voorsprong de meest productieve ondernemingen in onze economie. Alles nog kleinschaliger maken, komt ook neer op een verlaging van onze welvaart.

6. Laten we de jobs herverdelen via arbeidsduurverkorting of brugpensioen

Vóór de crisis was een belangrijke hindernis voor economische groei dat bedrijven onvoldoende werknemers vonden. De ontslagen veranderen dat nu, maar toch zal de structurele krapte op de arbeidsmarkt ons allicht vrij snel weer parten spelen. Daarom is het belangrijk dat we de mensen die de komende maanden hun job verliezen, zo snel mogelijk naar een nieuwe job begeleiden. De focus moet niet liggen op met z’n allen minder gaan werken.

7. Onze overheid gaat failliet

Het is vooral de overheid die de economische klap opvangt. Dat leidde al tot allerlei doemverhalen over onze failliete overheden. Maar dat risico blijft beperkt. Een indicatie daarvan is dat de schatkist kan lenen tegen historisch lage rentevoeten. Onze overheden staan na deze crisis voor langdurige saneringsinspanningen, maar ze zijn nog lang niet failliet.

8. Laat de rijken, de bedrijven … de crisis betalen

Het Planbureau verwacht dat de overheidsontvangsten de komende jaren stabiliseren net boven 50 procent van het bbp, wat bij de hoogste ter wereld hoort. De overheidsuitgaven zouden stabiliseren rond 55 procent. Om dat gat dicht te rijden met extra belastingen, moet de belastingdruk naar het (met voorsprong) hoogste niveau ter wereld. Dat zou negatieve gevolgen hebben voor onze economie.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag