Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • VCDO: ook service voor buitenlandse vestigingen van Voka-leden

VCDO: ook service voor buitenlandse vestigingen van Voka-leden

  • 19/04/2021

De Voka Projecten schakelen nog een versnelling hoger op het vlak van duurzaam ondernemen. Vanaf juni zal Helen Jacobs deeltijds de centrale SPOC worden voor dit thema. Daarnaast zullen we vanuit Voka ook leden die deelnemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) in hun buitenlandse vestiging kunnen servicen.

Vanaf juni zal Helen Jacobs deel uit maken van het team Projecten binnen de CVBA. Zij neemt de rol op van Projectadviseur en zal deeltijds voor Voka Antwerpen-Waasland blijven werken en deeltijds de centrale SPOC worden voor het thema Duurzaam Ondernemen.

Daarnaast is binnen Eurochambres ons project VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen) voorgesteld aan de Kamers van Koophandel van meerdere landen in Europa. De bedoeling hiervan is om onze scope uit te breiden.

Buitenlandse vestiging

Zo gaan we met de Voka-Kamers Van Koophandel in de toekomst ook de buitenlandse vestiging kunnen servicen van leden die deelnemen aan het VCDO. Daarnaast willen we naar analogie wat we nu al doen met de Waalse Kamers ons VCDO aan andere Kamers aanbieden en hen begeleiden en coachen om op dezelfde wijze tewerk te gaan.
 

Bekijk hier de Engelstalige presentatie met alle plannen.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel