Skip to main content
  • Nieuws
  • Vakbonden en politici moeten meewerken aan perspectief en oplossingen

Vakbonden en politici moeten meewerken aan perspectief en oplossingen

  • 17/12/2018

Er heerst momenteel veel verwarring, contestatie en onzekerheid. Na de gele hesjes hebben vrijdag de vakbonden actie gevoerd. Daarnaast ligt de federale politiek in de knoop. We hebben nood aan goede wil om samen oplossingen uit te werken die perspectief kunnen bieden.

  • Het zijn tijden van onrust met gele hesjes, vakbondsacties en politieke impasse.
  • Er is nood aan goede wil om samen oplossingen uit te werken.
  • We mogen de jobwinst van de voorbije jaren niet in het gedrang brengen.
  • De koopkracht verhogen kan beter via een lastenverlaging dan met hogere brutolonen.
     

De Vlaamse bedrijven werken naarstig verder aan de creatie van welvaart en jobs. Zij bereiden zich voor op de afkoelende conjunctuur en op de risico’s die zich aandienen, zoals de stijgende kans op een harde brexit vanaf april volgend jaar. Zij nemen hun verantwoordelijkheid op en dragen zo hun steentje bij aan het perspectief en de oplossingen waar veel mensen nood aan hebben.

Mogen wij vragen dat ook de vakbonden meewerken aan perspectief en oplossingen?

Charles Michel
Charles Michel ©Shutterstock.com

De vakbonden hebben vrijdag actie gevoerd over thema’s als koopkracht en werkdruk. Maar een loonopslag van minstens 1,5% bovenop de indexering vragen, getuigt alleszins niet van medewerking aan perspectief en oplossingen. De voorbije jaren hebben de bedrijven meer dan 150.000 extra jobs gecreëerd met behulp van de goede conjunctuur en de loonmatiging. Nu een opslag vragen die boven de loonnorm uit zou stijgen, riskeert snel tot jobverlies te leiden. We mogen de jobwinst van afgelopen jaren echter absoluut niet in gevaar brengen. 

De koopkracht van de mensen verhogen kan veel beter gebeuren via een verlaging van de lasten op arbeid in plaats van de brutolonen nog meer te verhogen. Daarom stellen wij een Vlaamse jobstimulans voor, namelijk 100 euro netto per maand erbij voor mensen die weinig verdienen en dit via een verlaging van de personenbelasting of via een Vlaamse premie. Dit zal werken veel rendabeler maken voor een heleboel mensen die vandaag niet aan de slag zijn en zo een deel van de onrust kunnen wegnemen.

“Wij stellen een Vlaamse jobstimulans voor, 100 euro netto extra voor de laagste lonen, om koopkracht te verhogen en onrust weg te nemen.”

Het kan ook niet de bedoeling zijn om mensen zo snel mogelijk afscheid te laten nemen van de arbeidsmarkt en hen in een uitkeringsstelsel te duwen in afwachting van het pensioen. We kunnen samen het werk werkbaarder maken en zo medewerkers langer aan de slag werk houden. De Vlaamse sociale partners hebben hiervoor net samen met de Vlaamse regering een actieplan voor werkbaar werk afgesloten (zie artikel verder in deze vokavisie).

Mogen wij vragen dat ook de federale politiek meewerkt aan perspectief en oplossingen?

Wie wil welke punten realiseren met welke partners? Of stevenen we toch af op vervroegde federale verkiezingen? Het is allesbehalve duidelijk. We zijn nog altijd niet uit de politieke impasse sinds de herschikking van de federale regering. De klok tikt ondertussen ongenadig verder. Zo zou het parlement nog voor het jaareinde de begroting 2019 en de Arbeidsdeal moeten goedkeuren. De vraag is of hiervoor de politieke wil tot samenwerking kan worden gevonden. Verder dienen zich de komende maanden alvast de risico’s van een stroomtekort en harde brexit aan. Vervroegde verkiezingen of niet, we verwachten dat de federale politiek hiervoor perspectief en oplossingen biedt.

Het jaareinde is een tijd van goede wil en van goede voornemens. Aan dat laatste hebben we weinig, want goede voornemens worden meestal toch niet uitgevoerd … Goede wil is daarentegen wél belangrijk: de wil om elkaar te vinden en samen oplossingen uit te werken die perspectief kunnen bieden, daar hebben we nood aan. We wensen iedereen dan ook veel goede wil toe, en doorzettingsvermogen om die goede wil vervolgens ook daadwerkelijk in daden om te zetten.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant