Skip to main content
  • Nieuws
  • U wenst goederen te verkopen aan een land buiten de Europese Unie?

U wenst goederen te verkopen aan een land buiten de Europese Unie?

  • 09/11/2017

Naast btw dient eveneens rekening gehouden te worden met een ruime waaier aan douane-regels.

Btw- vrijstelling uitvoer

Indien goederen vanuit België worden verkocht en verzonden naar een plaats buiten de Gemeenschap, kan deze verkoop vrij van btw gebeuren op basis van de vrijstelling voor uitvoer. De vrijstelling geldt indien:

  • De goederen worden vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap
  • Dit vervoer gebeurt door of voor rekening van u als verkoper of door uw niet in België gevestigde koper.

Hieruit kunnen we besluiten dat er in principe btw verschuldigd is wanneer u ex works/FCA wenst te verkopen aan een Belgische klant.  Er dient eveneens btw aangerekend te worden indien een derde (de koper van de koper) de goederen komt ophalen.

Wat met douane?

Vooraleer u kan uitvoeren, dient u best na te gaan of uw btw-nummer reeds als EORI-nummer geactiveerd is.

De gekozen incoterm zal bepalen wie de uitvoerformaliteiten dient te vervullen. Een correcte procedure veronderstelt onder meer dat de aangifte zelf alle juiste vermeldingen bevat. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de douanewaarde: de aan te geven waarde verschilt doorgaans van de verkoopprijs van de goederen en dient nauwkeurig bepaald te worden.

Bij ontvangst van het douanedocument, dienen volgende elementen kritisch nagekeken te worden:

  • Bevat het uitvoerdocument een verwijzing naar uw onderneming in vak 2 (indien u instaat voor het vervoer) of in vak 44 (indien het vervoer gebeurt door de koper)
  • Heeft u het juiste exemplaar ontvangen (exemplaar 3)?  In de praktijk stellen we vaak vast dat enkel het uitvoergeleide document aanwezig is.
  • Is het exemplaar onderaan rechts gedateerd?

Bij de keuze van de incoterm dient er ook over gewaakt te worden dat de verkoper geen ongewenste verplichtingen op zich neemt bij de invoer van de goederen in het land van bestemming.

Claire Verstraete, Tax specialist, Deloitte Private

Meer weten over btw en douane?

Op dinsdag 21 november organiseert Voka West-Vlaanderen het seminarie 'Btw en douane: de belangrijkste raakpunten praktisch uitgelegd'. Tijdens dat seminarie worden de raakpunten inzake btw en douane verduidelijkt en overzichtelijk weergegeven.

Schrijf u hier in!

Contactpersoon

Daphne Renier

Kennis & advies/Internationaal ondernemen