Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Twee lokale Voka-ambassadeurs in de kijker: Luc Heylands van de gemeente Nieuwerkerken en Sylvia Vogelaar van de gemeente Alken

Twee lokale Voka-ambassadeurs in de kijker: Luc Heylands van de gemeente Nieuwerkerken en Sylvia Vogelaar van de gemeente Alken

  • 02/11/2022

Na twee ambtstermijnen in de Haspengouwse ondernemersclub @hoc gaf Luc Heylands, Voka-ambassadeur Nieuwerkerken, de voorzittersfakkel door aan Sylvia Vogelaar, Voka-ambassadeur Alken. In dit artikel geven ze elk hun visie over de werking van deze Haspengouwse ondernemersclub, die 130 ondernemers uit Alken, Borgloon, Heers, Gingelom, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen verenigt.

Luc Heylands van de gemeente Nieuwerkerken en Sylvia Vogelaar van de gemeente Alken

 

Deze voorzitterswissel vond plaats tijdens de jaarvergadering van de ondernemersclub. Plaats van actie: brouwerij en distilleerderij Wilderen in Sint-Truiden. “Als voorzitter ondernam ik samen met het bestuur van @hoc de nodige actie om onze stempel te drukken op het lokale beleid in Haspengouw” zegt Luc Heylands. “Tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 2018 gaf @hoc alle politieke partijen in Haspengouw twaalf werken mee om bij te dragen aan een ondernemersvriendelijk klimaat. De meeste punten werden door alle partijen in hun programma opgenomen en werden later ook door de coalities van de acht stads- en gemeentebesturen geïntegreerd in hun beleidsplannen. Begin 2022 organiseerde @hoc samen met de Voka-ambassadeurs een overlegronde langs de acht lokale besturen: hoever stonden ze met de realisatie van deze economische beleidsplannen?”

Mooie kansen voor ondernemend Haspengouw


Luc betreurt dat een fusie van de acht gemeenten niet aan de orde is. “Via een studiereis naar het Nederlandse Parkstad trachtten we onze politici te overtuigen van de meerwaarde van schaalvergroting, in plaats van acht kleinere actoren die elk individueel diensten willen aanbieden. Er zijn echter heel wat opportuniteiten, onder meer op het vlak van fruitteelt en wijnbouw, toeristische promotie, veiligheid en zorg. Via bedrijfsbezoeken met de gemeenteraden of de organisatie van een schepencollege in een lokale onderneming, kunnen we de band tussen gemeenten en ondernemers versterken. En ook wat communicatie over subsidies en wegenwerken betreft, zien we binnen @hoc mooie quick wins.”

Lancering digitaal ledenplatform


“Onder mijn voorzitterschap hadden we een @hoc-ledenboek op papier waarin we de Haspengouwse ondernemers voorstellen”, geeft Luc aan. “We vertalen dit nu naar een digitaal platform waarop onze leden gegevens kunnen publiceren. Voor slechts 100 euro bieden we hen de mogelijkheid om een bedrijfsfilm op te nemen, die op het platform gepubliceerd wordt en die leden kunnen gebruiken op hun eigen mediakanalen. Bezoekers van het platform kunnen dan gericht naar ondernemingen zoeken die relevante goederen of diensten aanbieden.”

Opvolger in de kijker


Luc stelt graag zijn opvolger voor als voorzitter van de ondernemersclub: “Sylvia is lid van de bestuursraad uitzendarbeid Federgon en sinds 2015 bestuurslid van @hoc. In datzelfde jaar startte ze als zaakvoerder van Passion Works Better!, waarmee ze maar liefst driemaal werd genomineerd voor de Trends Gazellen. Een bewijs van veel ondernemingszin en dynamiek! Als netwerker pur sang is zij de geknipte persoon om @hoc de komende jaren te leiden en de uitdagingen in Haspengouw en ver daarbuiten mee aan te pakken. Ik wens haar heel veel succes met deze mooie uitdaging!”

Welkom aan Sylvia Vogelaar als kersverse voorzitter van @hoc! Net als Luc heeft zij de ambitie om de ondernemersclub een belangrijke rol van betekenis te laten spelen in Haspengouw. “Zoals Luc al uitlegde, gingen we deze zomer in dialoog met acht lokale burgemeesters en hun schepenen en medewerkers economie. Ons doel? Het radarwerk zijn om de Haspengouwse economie naar een hoger niveau te stuwen en te zorgen voor meerwaarde in de ontwikkeling van ons woon-, leef- en werkgebied.”

Facilitator voor nieuwe kansen


Net zoals Luc ziet ook Sylvia interessante kansen voor lokale Haspengouwse gemeentebesturen. “Zo zie ik heel wat potentieel in het nieuwe initiatief ‘Haspengouwleverancier’, een aanmeldingsplatform voor openbare aanbestedingen. Hierbij worden lokale ondernemers uitgenodigd om hieraan deel te nemen als zij relevante diensten of goederen aanbieden. Als ondernemersclub willen we het voortouw nemen en de werking ervan mee faciliteren.”

“Daarnaast willen wij via techniekpromotie onze lokale ondernemingen bijstaan in de zoektocht naar personeel. Zo zijn wij al jaren sponsor van de First Lego League, die Voka – KvK Limburg organiseert. In de toekomst zullen we STEM-opleidingen promoten bij de 4 O’s: Ondernemers, Ouders, Overheden en Onderwijs.”

Focus op digitalisering


Ook Sylvia is erg enthousiast over de lancering van een digitaal ledenplatform bij @hoc. “Via dit initiatief surfen we echt mee op de golf van digitalisering. We hebben de ambitie om als club te groeien en de komende jaren naar 200 leden te groeien die wij op dit platform centraliseren. Om onze bedrijfsleiders hierin bij te staan, organiseren wij ook sessies ‘leren communiceren’. Zo zullen ze achteraf met veel ‘goesting’ voor de camera gaan staan.”

De ‘Vos van Haspengouw’


Tot slot licht Sylvia graag de uitreiking van de eerste ‘Vos van Haspengouw’ toe. “We reiken deze nieuwe jaarlijkse trofee uit aan een verdienstelijk ondernemer uit onze regio”, legt Sylvia uit. “Het betreft een kunstwerk van Raf Roufflaer waarvan er acht oplages verschijnen. Dit jaar willen we Luc bekronen: hij was maar liefst veertien jaar voorzitter van @hoc en drukte hiermee echt wel een stempel op ondernemend Haspengouw. Als we enkel naar de voorbije vijf jaar kijken, nam hij het voortouw in de organisatie van ruim dertig bijeenkomsten en was hij gastheer voor meer dan 1500 ondernemers. Dat hij ook na de verkoop van Europower Generatoren blijft investeren in Oceanus, Calculus en Le Maar, getuigt van veel zin voor ondernemerschap. Wij vinden dat hij hier de nodige erkenning voor verdient. Proficiat, Luc!”

Ambities als nieuwe voorzitter


Hoe wil Sylvia haar rol als nieuwe voorzitter van @hoc invullen? 
“Eerst en vooral moeten we ondernemers verbinden in deze moeilijke tijden. We gaan ondernemers online én offline verbinden, met een gezonde balans tussen beide communicatievormen. Menselijk contact blijft belangrijk, zeker voor starters. Toen ik acht jaar geleden als ondernemer startte, legde ik mezelf veel druk op. Vandaag ben ik blij dat ik binnen @hoc een netwerk vond vol steun en solidariteit van andere ondernemers.”

“Wat de tewerkstellingsgraad in onze provincie – en Vlaanderen – betreft, moeten we streven naar 80 procent tewerkstelling. Enkel zo kunnen we onze welvaart in stand houden. Ik pleit daarom voor een maximaal inzetten op opleiding, iets wat we zelf in de praktijk toepassen via de First Lego League en techniekpromotie. Dat gaan we samen met de lokale besturen doen. Als lokale ondernemersclub blijven we trouwens volop investeren in dialoog en een sterke lokale verankering van het ondernemerschap.” 

 

Wil je meer weten over het belang van lokale verankering van ondernemers in onze provincie?


Philippe Reyners
Adviseur 
Belangenbehartiging
philippe.reyners@voka.be

Contactpersoon

Philippe Reyners

Adviseur Belangenbehartiging

Artikel uit publicatie