Skip to main content
  • Nieuws
  • Straffe stroomstoot nodig voor ons energiebeleid

Straffe stroomstoot nodig voor ons energiebeleid

  • 20/10/2017

Vergeef mij de tongbreker. Maar na een gesprek met een ondernemer uit Wielsbeke realiseerde ik mij dat ik ons energiebeleid hier nog niet eerder tegen het licht had gehouden. Die ondernemer merkte terecht op dat een coherente en doordachte energiepolitiek cruciaal is voor onze bedrijven en bij uitbreiding voor onze hele economie.

Voor hem is een ambitieuze energievisie minstens even belangrijk als het wegwerken van de loonkostenhandicap en de staatsschuld. En gelijk heeft hij natuurlijk. Een succesvolle energietransitie kan er alleen komen als we erin slagen competitiviteit, leveringszekerheid en duurzaamheid in elke fase van de transitie aan elkaar te koppelen. 
 
U heeft het zeker ook gelezen. Onze vier, jawel, vier ministers van Energie, broeden op een energiepact. Eind dit jaar moeten we weten welke richting we uitgaan. De vraag is hoe we de omslag naar een koolstofarm energiesysteem kunnen maken en wat dat zal kosten. Een ontwerp van energievisie zou op tafel liggen, met daarin een ambitieus beleidskader met opties en aanbevelingen. Volgens de laatste berichten in de media is er voorlopig enkel sprake van een uitgebreide catalogus van wat allemaal mogelijk is. Nergens zouden scenario’s worden uitgewerkt, of zouden de kosten en baten voor alle opties al zijn doorgerekend. Dat is nochtans de basis waarop dan politieke keuzes moeten worden gemaakt. 
 
De cruciale vraag is of de kernuitstap er tegen 2025 komt of niet, en of die haalbaar blijft? Daar moet nu wel eens snel duidelijkheid over komen. Zo niet dreigen de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie uit te blijven. Een kernuitstap zou neerkomen op een verlies aan elektrische productiecapaciteit van ca. 6.000 MW. Kernenergie is nog altijd goed voor 16,7 procent van onze energieconsumptie. Fossiele brandstoffen tekenen voor 72,5 procent. Het aandeel van hernieuwbare energie is nog altijd maar… iemand? Een schamele 7,6 procent.

Als we willen overschakelen naar een koolstofarme samenleving, dan zijn vanaf nu tot 2050 voor 300 tot 400 miljard euro investeringen nodig in hernieuwbare energie. De pistes voor die omschakeling zijn bekend. Inzetten op energie-efficiëntie en energiebesparing is er één van. En er moet veel meer dan vandaag nog worden ingezet op hernieuwbare energie zoals zonne-energie en windenergie. Maar het belangrijkste is en blijft een stabiel investeringsklimaat. En dat hangt dan weer samen met? Juist: een sterke en moedige energiepolitiek, met daarbij een visie op wat we wél en niet (meer) willen. En zolang daar twijfels rond bestaan, zal de energie-omslag moeizaam verlopen.
 
Voka blijft vragende partij voor een langetermijnvisie op de energie-uitdagingen die op ons afkomen. De politieke besluitvorming rond het energievraagstuk moet daarom dringend het dagelijkse crisisbeheer overstijgen. Het interfederale energiepact kan en moet daarbij een gecoördineerde beleidsaanpak van de energietransitie vooropstellen. In dat pact moet er absoluut een plaats zijn voor de uitwerking van een energienorm. Die norm moet (zoals bij de loonnorm) de energiekosten voor Vlaamse ondernemingen structureel beoordelen, en terug in lijn brengen met de kosten in de landen waarmee onze ondernemingen concurreren. 
 
Inspiratie voor dit Standpunt werd u aangeboden door een ondernemer uit Wielsbeke die dus pleit voor een straffe stroomstoot voor ons energiebeleid. Waarvoor dank.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder