Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Startnota zet toon voor ambitieus en gedurfd Vlaams regeerakkoord”

“Startnota zet toon voor ambitieus en gedurfd Vlaams regeerakkoord”

  • 12/08/2019

Ondernemersorganisatie Voka – KvK Mechelen-Kempen is tevreden met de startnota van informateur Bart De Wever. “De lat ligt waar we ze voor onze bedrijven willen hebben: hoog boven de middelmaat”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder.

In de startnota vinden de werkgevers de aanzet terug om te hervormen, meer te investeren, meer mensen aan het werk te krijgen, en een efficiënt en digitaal overheidsapparaat te ontwikkelen. 
“Vlaanderen heeft, zoals in de nota staat, het potentieel om zich te meten met Scandinavische landen. En zo uit te groeien tot een topregio binnen Europa. Nu moeten we dat ook waar maken. De startnota getuigt van realistische én ambitieuze intenties om op dat niveau mee te spelen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.


De uitdagingen voor onze regio zijn groot. “We zitten volgens de meest recente cijfers in de arrondissementen Mechelen en Kempen met 23.045 werkzoekenden, het op één na laagste aantal in 15 jaar. Onze bedrijven smeken om arbeidskrachten. Maar tegelijkertijd zijn er 132.000 personen in Mechelen en Kempen, die niet op zoek zijn naar werk en zich ook niet beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Als we ons willen meten met Scandinavische landen, zullen we al die handen nodig hebben”, zegt Laveren. “Onze Voka-Kamer kan zich dan ook vinden in de ambitie van de Vlaamse Regering om de werkzaamheidsgraad op 80% te brengen en de volgende jaren mínstens 120.000 Vlamingen extra aan een job te helpen.” 


Voka denkt daarbij vooral aan een Vlaamse jobstimulans voor medewerkers in een lagere loonschaal. Vlaanderen moet en kan hier gebruik maken van zijn fiscale autonomie.


Bedrijven zijn motor
Doorheen de startnota is het volgens Voka duidelijk dat de bedrijven de motor blijven van welvaart, van innovatie en toekomstgerichte investeringen. Onze Voka-Kamer onderschrijft de ambitie van een investeringsregering die inzet op innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. De verhoogde werkzaamheidsgraad, excellent onderwijs en een realistisch beleid op vlak van klimaat en energie wijzen op een toekomst- en ondernemingsgericht beleid. “We hopen dat de regering hierbij oog heeft voor de regionale troeven, zoals diepe geothermie”, zegt Voka – KvK Mechelen-Kempen. 


Om ervoor te zorgen dat die motor niet vastloopt, speelt onze mobiliteit een cruciale rol. “Er staan in de nota tal van initiatieven vermeld. En de noodzakelijke investeringen in infrastructuur en multimodaliteit staan gepland. Maar we missen de slimme kilometerheffing. We zijn ervan overtuigd dat dit een doeltreffend middel is om de fileproblematiek te verlichten”, zegt Laveren. “En ook oplossingen voor de problemen op onder andere de E313 zijn een must. Op vlak van onderwijs lezen we ook niets over duaal, noch over levenslang leren. Terwijl de overheid het duaal leren moet uitbreiden en versterken om onze jongeren meer en beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.”


Vooruitgaan
Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen roept de drie onderhandelende partijen op om nu snel werk te maken van een Vlaamse regering. “De langste Vlaamse formatie is al een feit. Het mag nu echt vooruitgaan”, zegt Laveren. “Voor september moet er toch een Vlaamse regering zijn, zodat we samen met alle geledingen in de maatschappij kunnen werken aan een economisch sterk en sociaal welvarend Vlaanderen.”

 

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder