Skip to main content
  • Nieuws
  • Sociaal-economisch beleid mag niet teruggeschroefd worden in lopende zaken

Sociaal-economisch beleid mag niet teruggeschroefd worden in lopende zaken

  • 19/12/2018

De politieke crisis heeft deze week geleid tot het ontslag van de regering Charles Michel. Het lijkt er meer en meer op dat we in een lange periode van politieke onzekerheid komen. Het sociaal-economische werk zal dus niet helemaal afgemaakt worden. Voka waarschuwt dat in de periode van lopende zaken de verwezenlijkingen niet afgebroken mogen worden door een ad hoc- of steekvlambeleid. “De winst van de afgelopen jaren mag nu niet verloren gaan in de lopende zaken”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka stelt vast dat door het ontslag vanWetstraat de federale regering ons land in een politiek onduidelijke situatie terechtgekomen is. Een lange 'standstill' dreigt in elk scenario wat voor onze ondernemingen nefast is. “We betreuren dat het laatste sluitstuk van het sociaal-economische hervormingsbeleid dat de voorbije 4,5 jaar succesvol op de rails gezet werd, niet uitgevoerd zal worden. De noodzakelijke maatregelen zoals de Arbeidsdeal, zullen spijtig genoeg niet tot uitvoering kunnen komen. Waardoor grote uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt, ons parten zullen blijven spelen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De huidige politieke toestand mag er zeker niet toe leiden dat het sociaal-economische herstelbeleid van de voorbije jaren teruggeschroefd wordt. Het lijkt er op dat we nu in een lange periode van lopende zaken geraken. We moeten daarbij vermijden dat er de komende maanden door ad hoc- of steekvlampolitiek coherentie en consistentie in het beleid teloorgaat en we verliezen wat er de voorbije jaren werd opgebouwd. “Onze bedrijven zijn terug competitiever op internationaal vlak en hebben 156.000 bijkomende jobs gecreëerd; de koopkracht is gestegen. Initiatieven die deze vooruitgang dreigen te fnuiken, moet men absoluut vermijden”, volgens Hans Maertens.

In de komende periode verwachten we dat er wel gehandeld wordt bij hoogdringende dossiers of noodsituaties. Als er een harde brexit komt, of er volgende maand mogelijks stroomtekorten zijn, vragen we een doortastend optreden.

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez