Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Slechts 1 op 10 bedrijven ziet toekomst positief in

Slechts 1 op 10 bedrijven ziet toekomst positief in

  • 20/03/2024

Voka-KvK Vlaams-Brabant, stelt vast dat de problemen in onze economie ook de komende maanden niet voorbij zullen gaan. Dat blijkt uit een grote enquête die begin deze maand is uitgevoerd bij 1.600 Vlaamse ondernemingen. De helft van de bedrijven schat de economische situatie vandaag negatief tot zeer negatief in, en dat blijft ook de komende maanden zo. De situatie in de industrie is slechter dan in de andere sectoren. In de industrie is nog maar 1 op de 4 bedrijven ervan overtuigd dat België een aantrekkelijk land is om nieuwe investeringen te doen. Voka-KvK Vlaams-Brabant trekt de komende weken met de resultaten van de Weetstraatenquête naar alle partijvoorzitters om hen te wijzen op de urgentie van de situatie en om in de komende regeerakkoorden hervormingen door te voeren die de ondernemingen broodnodig hebben.

“Onze industriële bedrijven staan onder grote druk en twijfelen over hun toekomst in België. Dit moet alle alarmbellen doen afgaan. De industrie vormt de ruggengraat van de economie. We vrezen in de komende maanden meer bedrijven in moeilijkheden en het verlies van nieuwe investeringen en jobs. We staan op een kantelpunt: willen we de duurzame transitie echt wind in de zeilen geven, dan is nu investeren een absolute noodzaak. We zullen elke partijvoorzitter persoonlijk zien en de Wetstraat confronteren met de realiteit op de bedrijfsvloeren. De komende verkiezingscampagne moet draaien om het behoud van onze welvaart en de versterking van ons industrieel weefsel”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant.

Dat onze industrie onder druk staat, wordt ook bevestigd door andere indicatoren. Zo ligt de toegevoegde waarde in de industrie vandaag meer dan 6% onder het pre-corona niveau, met een duidelijke terugval in het voorbije jaar. De hele industrie draait duidelijk onder haar normale toeren met een capaciteitsbezetting van 74% (tegenover een langetermijngemiddelde van 79%). In de chemie, de kunststof-, de textiel- en de papiernijverheid ligt die capaciteitsbezetting zelfs historisch laag. Dat voorspelt weinig goeds voor de dynamiek in de sector in de komende kwartalen.

Voka-KvK Vlaams-Brabant wijst er verder op dat er nood is aan een industrieel beleid op Vlaams, federaal en Europees beleid. Er moet werk gemaakt worden van een verlaging van de loonkosten, competitieve energieprijzen, een rechtszeker en vlot vergunningenproces en een gelijk speelveld onder de EU-lidstaten op het vlak van subsidies en regelgeving. “Na een Green Deal met heel wat aandacht voor klimaat, milieu en natuur hebben we nu een Industrial Deal nodig. We hebben in Vlaanderen en Europa een duurzame industrie nodig om onze strategische onafhankelijkheid te heroveren en onze welvaart te behouden. We moeten nu in Europa opnieuw de lead nemen en bouwen aan een sterke en competitieve industrie”, aldus nog Kris Claes.
 

Voka Weetstraatenquête


De Voka Weetstraatenquête werd afgenomen tussen 4 en 12 maart 2024 bij 1.600 Vlaamse ondernemingen, waarvan ruim 400 industriële bedrijven. De Weetstraatenquête polst in een tweede golf, die later wordt bekendgemaakt, naar de kijk van ondernemingen op de politiek, de aankomende verkiezingen en de regeringsvormingen. Met de Weetstraatcampagne wil Voka de kennis en ervaringen van Vlaamse ondernemingen naar de Wetstraat brengen.


Hoe beoordeelt u het economische klimaat op dit moment?


44% (industrie 56%) negatief tot zeer negatief

40% (industrie 34%) neutraal

16% (industrie 10%) positief

Hoe verwacht u dat het economische klimaat in de komende 12 maanden zal evolueren?
 

36% verslechteren

43% hetzelfde blijven

13% verbeteren


Blijft België volgens u een interessant land om te investeren?
 

35% (industrie 25%) ja

35% (industrie 40%) neen

31% (industrie 35%) weet het niet


Wat is de grootste bezorgdheid voor uw bedrijf in de komende zes maanden?
 

58% moeilijkheden om geschikt personeel te vinden 

57% verhoogde regeldruk en administratieve lasten

45% hogere loonkosten 

41% politieke situatie met mogelijk lange regeringsvorming

32% de geopolitieke situatie

 

Contactpersoon

Tiffany Mestdagh

Woordvoerder & Communicatie

Proximus