Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Septemberverklaring: van ambitie naar daadkracht

Septemberverklaring: van ambitie naar daadkracht

  • 29/09/2021

De prioriteiten die de Vlaamse regering maandag in haar Septemberverklaring naar voren schoof, zetten Vlaanderen op de goede weg. Maar op tal van gebieden moeten we nog een tandje bijsteken. De ambities zitten juist, het is nu een kwestie van daadkracht om de plannen ook op het terrein te realiseren.

De ambitie uit het Vlaamse regeerakkoord om tot de Europese top te behoren, is de enige juiste. We riepen vanuit Voka de regering eerder al op om de turbo te laten aanslaan om die ambitie op het terrein waar te maken.
 
De Septemberverklaring van afgelopen maandag, waarin de Vlaamse regering haar prioriteiten voor het komende jaar toelicht, zit in elk geval op het juiste spoor. Zo zullen voor de invoering van de jobbonus de nodige budgetten worden vrijgemaakt. Dat is niet alleen logisch, maar vooral ook broodnodig. De krapte op de arbeidsmarkt vormt de komende jaren immers de allergrootste bedreiging voor onze economie. Bijna negen op de tien ondernemingen vinden nu al moeilijk nieuwe medewerkers. Er is schaarste in alle lagen van het vacaturebestand, en de krapte wordt steeds nijpender. 

De krapte op de arbeidsmarkt vormt de komende jaren de allergrootste bedreiging voor onze economie.

Frank Beckx, directeur kennis- en lobbycentrum Voka

De grootste arbeidsreserve in Vlaanderen zit bij de inactieven, die niet werkloos zijn maar toch niet werken. Om die aan de slag te krijgen, moet werken meer lonen. Dat is net wat de jobbonus doet. Deze maatregel, die in het Vlaams regeerakkoord staat, komt dan ook geen moment te vroeg.

Wat dat regeerakkoord betreft, zit de regering Jambon twee jaar na haar aantreden grotendeels op schema. Naast de jobbonus zijn er stappen gezet op het vlak van onder andere centrale examens in het onderwijs, extra investeringen in innovatie en mobiliteit, en het operationaliseren van de energienorm om de concurrentiekracht van onze bedrijven te bewaken. En met het relanceplan Vlaamse Veerkracht worden extra investeringsmiddelen uitgetrokken voor de verduurzaming en digitalisering van onze economie.
 
Maar als we de ambitie uit het regeerakkoord om met Vlaanderen tot de Europese top te behoren echt willen waarmaken, moeten we verder doorpakken en op tal van domeinen nog een stevige sprong voorwaarts maken. Wat Vlaanderen zelf doet, moet niet zomaar beter maar ronduit uitmuntend zijn.

Zo krijgen we zonder een kordatere activeringsaanpak van de VDAB de krapte op onze arbeidsmarkt niet opgelost. De dalende trend van de kwaliteit in ons onderwijs blijft zorgwekkend: een nieuw financieringssysteem gericht op excellent onderwijs dringt zich op. Vergunningsprocedures moeten transparanter en vlotter verlopen. En betrek ondernemers bij de administratieve vereenvoudigingen, zodat die echt aansluiten bij hun noden. Het is maar een greep uit de werven van de Vlaamse regering voor de komende jaren. Voka en het Vlaamse bedrijfsleven zijn een bondgenoot om deze ambities mee waar te maken. 

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel