Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Septemberverklaring: Goede beslissingen rond kinderopvang en jobbonus, maar oudere werknemers worden duurder

Septemberverklaring: Goede beslissingen rond kinderopvang en jobbonus, maar oudere werknemers worden duurder

  • 25/09/2023

Voka Oost-Vlaanderen ondersteunt de beslissingen van de Vlaamse regering om de arbeidsmarkt beter te doen werken. De maatregelen rond kinderopvang en de versterking en uitbreiding van de jobbonus zullen meer mensen de stap naar werk doen zetten. Ook een knip in de groenestroomcertificaten komt er tot onze tevredenheid niet. De quasi volledige afbouw van het doelgroepenbeleid zijn evenwel een moeilijk te verdedigen maatregel. Ondernemingen moeten net blijvend ondersteund worden om doelgroepen waaronder in het bijzonder oudere werknemers in dienst te nemen en te houden. 

Het politieke jaar start naar goede gewoonte met de Septemberverklaring op de vierde maandag van september. Negen maanden voor de verkiezingen legt Vlaams minister-president Jan Jambon zijn laatste Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Hieronder een overzicht van de belangrijkste krijtlijnen: 
 

Geen knip in groenestroomcertificaten 

Ondernemingen zijn belangrijke voortrekkers in de klimaattransitie, we zijn dan ook tevreden dat er geen knip in de groenestroomcertificaten komt. Een beloning voor onze inspanningen, want we trokken fel van leer toen de plannen voor een knip op tafel lagen.

Kinderopvang

De uitbreiding van het aanbod aan kinderopvang is een maatregel die de Vlaamse arbeidsmarkt ten goede zal komen. Kwalitatieve kinderopvang is een basisvoorwaarde voor ouders van jonge kinderen om te kunnen werken. De extra plaatsen zijn echter onvoldoende om de vraag naar kinderopvang helemaal in te vullen. Het is daarom belangrijk dat voor nieuwe inschrijvingen in de kinderopvang écht prioriteit wordt gegeven aan werkende ouders. 


De Vlaamse regering engageert zich ook om extra plaatsen te creëren door bedrijven te laten investeren in kwalitatieve kinderopvang. Voka lanceerde dit voorstel eerder dit jaar. We roepen de Federale regering op om hier op voort te bouwen en de fiscale aftrek te verhogen. 

 

Heel wat Oost-Vlaamse ondernemingen zijn bereid om te investeren in bijkomende kinderopvangplaatsen. De Vlaamse regering pikt dit signaal op en zal de regelgeving aanpassen zodat dit flexibeler en financieel interessanter wordt.

Jan Geers, manager Belangenbehartiging Voka Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt

Voka stond mee aan de wieg van de jobbonus. De uitbreiding van de jobbonus door het jaarbedrag te verhogen tot 700 euro en de inkomensgrens op te trekken naar 3.100 euro bruto, zal meer mensen ertoe overhalen om de stap naar werk te zetten. Het financiële verschil tussen werken en niet-werken wordt opnieuw wat groter. De verhoogde middelen zijn ook noodzakelijk omwille van de sterk gestegen inflatie. Het is dan ook positief dat het budget van de jobbonus jaarlijks met 2% wordt geïndexeerd.


Onderwijs

Op onderwijsvlak wil de Vlaamse regering inzetten op die opleidingen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. Het gaat om een sterkere focus op de duurdere STEM-opleidingen in het BSO en TSO en het optrekken van de werkingstoelage voor hogescholen en universiteiten. De verbeterde mogelijkheden voor zij-instromers in het lerarenberoep zullen er eveneens toe bijdragen dat de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt wordt.


Uitdoven doelgroepenkorting

De positieve maatregelen om de arbeidsmarkt te dynamiseren worden evenwel overschaduwd  door de beslissing van de Vlaamse regering om te snoeien in de doelgroepenkorting. De doelgroepenkorting stimuleert werkgevers om mensen in dienst te nemen voor wie de afstand tot werk groot is. Zonder overleg met de sociale partners wordt de doelgroepenkorting voor bijna alle doelgroepen - maar voor oudere werknemers in het bijzonder - nu stelselmatig uitgedoofd. Voor werkgevers betekent dit een verhoging van de loonkosten die al torenhoog zijn. 

De besparing komt bovendien op een moment dat de activering nog meer wil inzetten op het ontsluiten en toeleiden van de arbeidsmarktreserve richting arbeidsmarkt en dus richting aanwerving door ondernemingen. Bovendien is inzetten op langere loopbanen en het verhogen van de effectieve uitstapleeftijd, de meest voor de hand liggende maatregel in de huidige krappe arbeidsmarkt waar meer ouderen stoppen dan jongeren starten. 

Jan Geers, “De afbouw van het doelgroepenbeleid is onbegrijpelijk. In plaats van deze kortzichtige besparingsmaatregelen moet de Vlaamse regering onze ondernemingen net ondersteunen om doelgroepen – en in het bijzonder oudere werknemers - in dienst te nemen en te houden. Ook levenslang leren moet prioriteit krijgen.” 

Industriële transitie

Voka betreurt ten slotte dat er geen maatregelen worden genomen om de internationale competitiviteit te versterken van onze Vlaamse industrie die het vandaag zwaar te verduren heeft. Voka had liever gezien dat de niet-benutte middelen van de Vlaamse energiesteun – die in de energiecrisis van 2022-2023 bedoeld waren om vooral de energie-intensieve bedrijven te stutten – zouden worden aangewend voor een nieuw financieringsinstrument om industriële bedrijven te ondersteunen in de dure energie- en klimaattransitie, zoals vele van onze buurlanden doen. Ook dit moet een prioriteit worden voor de volgende Vlaamse regering.

Begroting in evenwicht

Voka verdedigt tot slot de ambitie van de Vlaamse regering om te komen tot een begrotingsevenwicht in 2027. Gezonde overheidsfinanciën zijn immers essentieel om toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Op de hoogte blijven van onze acties rond belangenbehartiging uit onze regio?

Meld je aan of maak een account om dit aan te passen.

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Simon Lefèvre

Belangenbehartiging - Haven - Persverantwoordelijke

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.