Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Samen naar het koppeloton van Europa en de wereld”

"Samen naar het koppeloton van Europa en de wereld”

  • 06/09/2019

“Er is heel wat potentieel in Vlaanderen, maar we benutten het niet genoeg omdat we niet durven springen.” Dat zegt Voka-voorzitter Wouter De Geest. Voor de nieuwe Vlaamse regering ziet hij heel wat werven om dat potentieel tot volle bloei te brengen en Vlaanderen in het Europese koppeloton te krijgen, zelfs in dat van de wereld. “Ik kijk uit naar de realisaties van de nieuwe regeringsploeg. Als ondernemingen staan we klaar om onze schouders onder een wervend project te zetten.”

We ontmoeten Wouter De Geest, BASF-topman en voorzitter van Voka, in het hoofdkwartier van de chemiereus pal in de Antwerpse haven. Hij komt net terug van een korte vakantie, helemaal klaar om er weer in te vliegen. “Het doet altijd deugd om de pauzeknop even in te drukken”, zo zegt hij. “Als je geniet van de natuur, of voor een prachtig oud gebouw staat, dan plaats je alles in een ander perspectief. Dan ben je vol bewondering voor wat allemaal mogelijk was en is. Oude ideeën verdwijnen, nieuwe komen binnen.”

Maar helemaal ‘weg’ was de voorzitter niet. Want hij bleef met argusogen de regeringsonderhandelingen volgen. Wegen op die onderhandelingen en op het regeerakkoord was in zijn eerste jaar als voorzitter van Voka een belangrijke opdracht.

Nood aan doorbraken

“We hebben alles gedaan wat we moesten doen. We zijn met onze leden rond de tafel gaan zitten om te luisteren naar wat er bij hen leeft en wat hun noden zijn. We hebben vervolgens met het Voka-kenniscentrum alle uitdagingen en problemen in kaart gebracht, en we hebben becijferde oplossingen naar voren geschoven. We zijn ons verkiezingsmemorandum in heel Vlaanderen gaan voorstellen, we hebben onze oplossingen toegelicht bij politici, voor en achter de schermen. We hebben onze voorstellen nog versterkt door samen te werken met sectorfederaties en andere werkgeversorganisaties, in het noorden en in het zuiden van het land. We hebben debatten georganiseerd, zowel publiek als in besloten kring.”

“Maar ik zal pas écht tevreden zijn als onze voorstellen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ik hoop dat de nieuwe Vlaamse ploeg zich in haar daden zal opstellen als een verbindende durfregering die de lat hoog genoeg legt en die iedereen mee aan boord neemt. We hebben echt nood aan doorbraken. De uitdagingen waar we voor staan zijn niet min: budgettair gezien zitten we zeker federaal met een diepe put, de pensioenfactuur, de krappe arbeidsmarkt, de files, het onderwijs, de internationale handelsbetrekkingen die onder hoogspanning staan, de klimaatproblematiek, het ongenoegen in de samenleving waardoor mensen kiezen voor extremen ... Dergelijke uitdagingen los je niet op met een kaasschaaf, daarvoor zijn fundamentele hervormingen nodig. Daarvoor heb je durf en ambitie nodig en moet je duidelijke keuzes maken.”

“De onderhandelaars leggen de lat alleszins hoog. Vlaanderen moet een wereldreferentie worden op het vlak van innovatie, digitale transformatie en technologie. De Vlaamse ondernemingen zijn hier al volop mee bezig en staan klaar om die ambitie mee waar te maken. Ik ben ook blij dat de onderhandelaars de Scandinavische landen als maatstaf voorop stellen. In vele internationale rankings staan zij bovenaan, terwijl wij steeds lager zakken. Er is ook de politieke intentie om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te voeren naar 80 procent, een streefdoel dat wij al lang naar voren schuiven. Meer mensen extra aan het werk, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de werklozen, maar ook naar de inactieven en de nieuwkomers, daarbij wint iedereen: de betrokkenen zelf, maar ook de ondernemingen en de hele maatschappij.”

“Streven naar excellentie in ons onderwijs, met meer aandacht voor leerkrachten en klassenraden, dat is evengoed broodnodig. Tenminste toch als we niet in de PISA-benchmark willen blijven achteruit gaan. Extra investeringen in schoolgebouwen, infrastructuur en innovatie is al even cruciaal. We kunnen niet anders. Ik ben overigens ook heel tevreden dat politici erkennen dat innovatie de sleutel vormt in de oplossing voor de klimaatproblematiek. Wij als ondernemingen zijn daar al jaren mee bezig. Ook met de transitie naar duurzame energie. Op dat vlak is het hoopgevend dat de wil er is om de energiefactuur betaalbaar te houden en daarbij ook de competitiviteit te bewaken. Wij als Voka pleiten al jaren voor een energienorm waarbij we ons voortdurend benchmarken met de buurlanden.”

Contactpersoon

Sandy Panis

Content manager

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice