Skip to main content

Robots in de lessen Latijn

  • 26/02/2019

GO! scholengroep Rivierenland zet voluit in op digitalisering

Digitalisering is een thema waar heel wat scholen volop mee bezig zijn, de ene al wat intenser dan de andere. GO! scholengroep Rivierenland, die zo'n twaalf basisscholen en zes secundaire scholen verenigt, gaat er volledig voor. "Door de nieuwe eindtermen en de hervorming van het onderwijs voelen we ons gesterkt om nog meer in te zetten op de digitale transformatie", zeggen Judith Verhaert, directeur onderwijsvernieuwing en Bram Cuyt, ICT- en innovatiecoördinator.

Digitaal in de klasDe scholengroep ging niet over één nacht ijs. Judith Verhaert: "We vertrekken vanuit een visie waarmee we het aanleren van de 21ste-eeuwse vaardigheden centraal stellen in onze lessen. Dan hebben we het over vaardigheden als samenwerken, creatief en kritisch denken, maar ook 'computationeel' denken. Dat laatste beteken dat we leerlingen leren redeneren als een computer en inzicht leren verkrijgen in wederkerende patronen bij logische processen (bijvoorbeeld de werking van een wasmachine). Al die vaardigheden nemen een belangrijke plek in bij de nieuwe eindtermen."

Bram Cuyt: "Dat betekent niet dat we van al onze leerlingen programmeurs willen maken, maar ze moeten wel weten hoe algoritmes in elkaar zitten. We doen dit onder meer met de hulp van kleine robotjes en we proberen ervoor te zorgen dat elke lerende tablets of laptops in de buurt heeft."

Leerkrachten digitaal

Vaak staat of valt zo'n project met de leerkrachten, want het zijn zij die het uiteindelijk moeten doen. Judith Verhaert: "We voorzien daarom voldoende tijd voor opleiding en ondersteuning." Bram Cuyt: "Het belangrijkste is dat je leerkrachten aantoont dat het efficiënter werken is en dat je ook met digitale instrumenten je inhoudelijke doelen kunt bereiken. In Latijnse vervoegingen bijvoorbeeld zit een logica. Waarom die niet aanleren door er een robot op te programmeren die uitkomt bij de juiste uitgang? Wij organiseren regelmatig 'H@ppyhours' waarop we leerkrachten uitnodigen om nieuwe digitale toepassingen te leren inzetten."

En de kostprijs? Bram Cuyt: "Door samen te werken met meerdere scholen kunnen we onze middelen al efficiënt inzetten, maar het kan nog beter. We dromen ervan om in het basisonderwijs minstens één tablet per twee leerlingen aan te bieden en we bestuderen momenteel of in het secundair onderwijs de leerlingen over een eigen laptop kunnen beschikken, door uitgaven van leermiddelen anders aan te wenden. Extra middelen en ondersteuning zijn broodnodig. Investeren in onderwijs is investeren in onze toekomst", zegt Bram Cuyt. "De minister van Onderwijs liet ooit een balonnetje op om naar het voorbeeld van de filmsector ook in het onderwijs een taxshelter in te voeren waarbij bedrijven op een fiscaal voordelige manier scholen kunnen ondersteunen. Ik vond dat nog zo'n slecht idee niet..",besluit Judith Verhaert. 

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez