Skip to main content
  • Nieuws
  • Regeren is vooruitzien: nog 1 keer doortrekken

Regeren is vooruitzien: nog 1 keer doortrekken

  • 13/06/2018

Over minder dan een jaar vinden de volgende verkiezingen plaats. Aangezien de procedure voor een nieuwe wet of decreet toch makkelijk zes à negen maanden in beslag neemt, zitten de huidige federale en Vlaamse regeringen in de laatste rechte lijn als ze nog iets substantieel willen realiseren. Ze zullen met andere woorden de komende vijf weken nog eens goed moeten doortrekken als ze willen dat hun laatste initiatieven nog tijdig de finish van deze legislatuur halen.

  • Er ligt voor de regeringen nog veel dringend en belangrijk werk op de plank.
  • Voor de federale regering zijn er vier prioriteiten: het Energiepact, de discussie rond de zware beroepen, de arbeidsdeal en de begrotingen 2018 en 2019.
  • Voor de Vlaamse regering zijn er drie belangrijke werven: de voorziene investering in innovatie, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de klimaatopwarming.

Rustig naar de eindmeet bollen zit Prioriteiten voor de regeringer voor de federale regering zeker niet in, want er ligt nog veel dringend en belangrijk werk op de plank. We zien hierbij vier prioriteiten:

Er werd beloofd dat het Energiepact helemaal geoperationaliseerd zou worden tegen de zomervakantie, maar de eerste belangrijke deadline van eind mei (het uitwerken van een capaciteitsremuneratiemechanisme voor flexibele back-upcentrales) werd al gemist. Vlaanderen heeft de energienorm nu al decretaal verankerd, wanneer volgt de federale wetgeving?

Ook de discussie rond de zware beroepen moet helemaal worden overgedaan: het kan niet de bedoeling zijn om bijna de helft van de ambtenaren te erkennen als zwaar beroep, te meer daar die uitwassen dan ook zouden overslaan naar de privésector. Er moet een algemene regeling komen voor werknemers en ambtenaren, met heel restrictieve criteria voor een beperkt aantal vervroegde uittreders.

De derde werf die nog openligt, is de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. De ambitie van de aangekondigde ‘arbeidsdeal’ moet daarvoor een pak hoger liggen. Er moeten snel een aantal belangrijke, puur federale, hervormingen inzake werkloosheid, ziekte en arbeidsrecht worden doorgevoerd om het arbeidsaanbod te verhogen.

Ten slotte zou de economische groei volgens de recente prognoses van het Federaal Planbureau een stuk lager uitvallen dan voorzien, met negatieve gevolgen voor de begroting. Er zullen dus wellicht substantiële ingrepen nodig zijn om de begrotingen 2018 en 2019 op spoor te houden.

“Regeren is vooruitzien: de horizon van de huidige regeringen mag zich niet verengen tot de volgende verkiezingen.”

Ook de Vlaamse regering staat nog voor grote beslissingen om het economisch kader te vernieuwen. We hebben duidelijkheid nodig rond drie werven, die een belangrijke impact zullen hebben op het groeipotentieel van onze bedrijven voor de komende jaren:

De voorziene 280 miljoen euro extra voor investeringen in innovatie moet ook effectief worden toegekend in de begroting 2019. Dit is noodzakelijk om de vernieuwing van ons economisch weefsel te stimuleren.

De discussie rond het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen sleept al jaren aan. Er moet voldoende ruimte om te ondernemen worden voorzien, als noodzakelijke voorwaarde om onze welvaart te kunnen garanderen. Concreet moet altijd een voldoende buffer aan bedrijfsterreinen beschikbaar zijn om nieuwe ontwikkelingen te realiseren en dit zowel in de ‘Vlaamse Ruit’ als daarbuiten.

Voor de strijd tegen de klimaatopwarming zijn de Vlaamse non-ETS bedrijven bereid om hun uitstoot van broeikasgassen verder tot 19 procent te reduceren tegen 2030. Meer kan niet omdat we dan tegen de grens botsen van wat vandaag economisch haalbaar lijkt. Er liggen nog veel meer klimaat- en economie winsten in uitstootreductie bij gebouwen, transport en landbouw: men moet zich nu daarop focussen om snel vooruitgang te boeken.

Regeren is vooruitzien: de horizon van de huidige regeringen mag zich niet verengen tot de volgende verkiezingen. Zij hebben nu nog altijd een unieke gelegenheid om onze arbeidsmarkt en het economisch kader grondig te hervormen en in de goede plooi te leggen voor de komende jaren. We vragen van hen dan ook voldoende visie, daadkracht en doorzettingsvermogen om ons land terug in koppositie te brengen.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez