Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Q&A Ventilus-traject: Wat is er beslist op vlak van compensatie voor bedrijven?

Q&A Ventilus-traject: Wat is er beslist op vlak van compensatie voor bedrijven?

 • 11/10/2023

De Vlaamse regering heeft een 'compensatievoorstel' uitgewerkt voor burgers en bedrijven die schade zouden ondervinden bij het voorgestelde Ventilus-traject. Voka West-Vlaanderen vindt het belangrijk dat ook ondernemingen die negatieve impact ondervinden van de Ventilus-hoogspanningslijn aanspraak kunnen maken op compensatie. Wat is er concreet beslist en waar heb je als bedrijf recht op? 

Wat is er beslist op vlak van compensatie voor bedrijven? 

De volledige impact, die door erkende experten worden vastgesteld, wordt gedekt. De vergoeding is steeds afhankelijk van de situatie van elk bedrijf en wordt bepaald aan de hand van het expertiseverslag van de mogelijke impact van de nieuwe bovengrondse luchtlijn op de inkomsten van, of hinder voor het betrokken bedrijf. Op basis van de criteria die samen met de sectorfederaties kunnen worden bepaald, zullen expertiseverslagen op een eenvormige wijze kunnen worden opgesteld door de externe erkende experten.

Hoe wordt het gebruik van bedrijfsterreinen geregeld? 

Bedrijven genieten van een aparte regeling waarbij Elia overgaat tot de aankoop aan de marktwaarde van een deel van het terrein dat nodig zou zijn voor de bovengrondse infrastructuur. Bedrijven kunnen echter kiezen om niet te verkopen en overgaan tot een regeling van erfdienstbaarheid of recht van opstal.

Hoe ziet de compensatie voor bedrijven eruit? 

Voor bedrijven en landbouwbedrijven voorziet het compensatiebeleid de volgende regelingen: 

 • Een vergoeding wordt voorzien om tegemoet te komen aan eventuele nadelige gevolgen voor commerciële activiteiten voor alle bedrijven binnen een afstand van 100 meter tot aan de as van een nieuwe bovengrondse 380kV-luchtlijn (de afstand wordt bepaald door een landmeter). De vergoeding is steeds afhankelijk van de situatie van elk bedrijf en wordt bepaald aan de hand van een expertiseverslag van de mogelijke impact van de nieuwe bovengrondse luchtlijn op de inkomsten van, of hinder voor het betrokken bedrijf. Hiervoor wordt een erkend schatter aangesteld. De volledige impact, volgens expertise, wordt gedekt. Op basis van criteria die samen met de sectororganisaties zullen bepaald worden, zullen expertiseverslagen op een eenvormige wijze kunnen worden opgesteld door externe experten.
 • In geval van een overspanning door een nieuwe bovengrondse 380kV-luchtlijn wordt er bijkomend rekening gehouden met eventuele beperkingen voor de uitbreiding of uitbating van de bedrijfssite.
 • Specifiek voor landbouw werd een protocolovereenkomst opgemaakt.

Kan ik mijn bedrijf verkopen aan Elia? 

Bedrijven en landbouwbedrijven bij een nieuwe bovengrondse 380kV-luchtlijn krijgen de mogelijkheid om de bedrijfsgebouwen aan Elia te verkopen, indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De commerciële impact op de bedrijfsactiviteiten of beperkingen voor de uitbreiding of uitbating van een site bij een overspanning, zoals bepaald in het expertiseverslag is dermate groot dat de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet mogelijk is;
 • De bestaande bedrijfsgebouwen bevinden zich maximaal 100 meter tot de as (het midden) van de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn.

De principes die Elia hierbij hanteert zijn de volgende:

 • Het aanbod tot aankoop is volledig vrijblijvend en betekent geen onteigening van het bedrijf;
 • De aankoopprijs is de geschatte waarde van de bedrijfsgebouwen voor de bouw van de nieuwe luchtlijn;
 • De verkoopmogelijkheid blijft geldig tot één jaar na de ingebruikname van de nieuwe luchtlijn;
 • Elia zal de bedrijfsgebouwen na aankoop opnieuw in de markt zetten of zien welke andere functies ze kunnen krijgen. 

Moet ik zelf contact opnemen met Elia? 

Indien je recht hebt op een vergoeding, zal Elia jou contacteren in de vergunningsfase. Indien je eerder al contact wil met Elia kan je steeds terecht via omwonenden@elia.be of via 0800 11 089.

Contactpersoon

Thomas Buys

Adviseur Kenniscentrum

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag