Skip to main content
  • Nieuws
  • Onze speerpunten voor de regio Oostende

Onze speerpunten voor de regio Oostende

  • 31/01/2017

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in Oostende op maandag 30 januari 2017 maakte Voka West-Vlaanderen haar 5 speerpunten voor 2017 voor de regio Oostende bekend.

1) Inzetten op de “blauwe economie”

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz. Aangezien er hier al heel wat topbedrijven en kennisinstellingen actief zijn, pleit Voka voor de verankering van een sterke “blauwe” cluster in Oostende.

Die cluster kan bijdragen tot de creatie van nieuwe, innovatieve start-ups in de regio en moet bijdragen aan de groei van de kmo’s die actief zijn in de mariene en maritieme sector.

2) Ondernemerschap in Oostende versterken en stimuleren

De ondernemersgraad ligt in Oostende een heel pak onder het West-Vlaamse gemiddelde. Naast de blauwe economie, is er ook in heel wat andere sectoren een grote nood aan initiatieven om starters en nieuwe bedrijven naar de regio te halen.

Er moet voldoende ruimte, ondersteuning en locatiemogelijkheden voorzien worden voor deze ondernemingen. Dat is zeer belangrijk om de toekomstige welvaart van Oostende te garanderen.

3) De juiste mensen op de juiste plaats krijgen

Oostende kent een aantal specifieke sociaal-economische uitdagingen. Zo heeft het de hoogste werkloosheid van de hele provincie. Tegelijkertijd ondervinden heel wat bedrijven problemen om de juiste mensen te vinden. Voka heeft reeds verschillende acties genomen die iets kunnen aan die problematiek, maar het is noodzakelijk dat alle partijen daarrond samen bijkomende acties nemen.

Daarnaast moet er nog meer en intenser worden samengewerkt tussen de bedrijven en de aanwezige scholen, hogeronderwijsinstellingen en onderzoeksinstanties.

4) De Oostendse mobiliteit en bereikbaarheid verbeteren

Oostende heeft een ruim aanbod aan verschillende mobiliteitsmodi (autosnelweg, trein, tram, zeehaven, luchthaven), maar er zijn er nog verbeteringen mogelijk: denk maar aan de bereikbaarheid van de luchthaven via de kusttram, ruimer aanbod aan (rand)parkings die aangeduid worden vanaf het einde van de A10, betere treinverbindingen richting Kortrijk, Westhoek en Noord-Frankrijk, enz.

Met de nieuwe projecten en ontwikkelingen op de Oosteroever is het noodzakelijk dat die wijk beter toegankelijk wordt. Meer doorgangen voor (vracht)wagenvervoer tussen de Oosteroever en de N34 (Dr Eduard Moreuaxlaan) zijn noodzakelijk. Daarnaast moet ook de N33 (Torhoutsesteenweg) als drukke invalsweg van de stad aangepakt worden. Op vlak van parkeerbeleid is heel wat bijkomende parkeergelegenheid nodig, zonder dat dit leidt tot een verkeersinfarct in het centrum van de stad.

Gezien het belang voor de tewerkstelling in de Oostendse regio, moet de luchthaven zich verder kunnen blijven ontwikkelen als aanbieder van lijnvluchten, charters en vracht. Ook daarvoor is een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid cruciaal, terwijl bijkomende middelen moeten worden voorzien voor de renovatie of vernieuwing van het luchthavengebouw.

De haven van Oostende heeft zich succesvol georiënteerd als servicehaven ter ondersteuning van de blue growth economie en moet zich verder kunnen profileren als schakel tussen on- en offshore-industrie. Tegelijkertijd moet er voldoende flexibiliteit zijn om te kunnen inspringen op nieuwe opportuniteiten.

5) Cultuur en toerisme als belangrijke dragers van de economie in Oostende

De regio heeft een grote toeristische sector, een sterke horeca en veel tweede verblijven. De link tussen cultuur, toerisme en ondernemerschap moet daarom verder versterkt worden, wat zal bijdragen aan meer welvaartscreatie in Oostende en omgeving.