Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nathalie Muylle op bezoek bij verkavelingsbedrijf Matexi

Nathalie Muylle op bezoek bij verkavelingsbedrijf Matexi

  • 13/09/2018

Op 13 september trok ik voor een dag naar Matexi waar ik zeer goed ben ontvangen. Als stagethema had ik “ den bouw” meegegeven. Ik wou graag ontdekken hoe verkavelaars, die ik meestal ontmoet, als schepen van stedenbouw, langs de andere kant van de tafel, denken over begrippen als verdichten, betonstop en appartementisering en hoe zij kwaliteitsvol wonen en werken zien de komende jaren.

Ik geef terecht toe dat wanneer ik aan Matexi dacht ik vooral een klassiek verkavelingsbedrijf voor me zag. Ik had al snel begrepen dat ze mijn typische West-Vlaamse blik op het bedrijf sterk wilden bijschaven. Na een korte introductie gingen we op stap naar Aalst ( Pier Kornel) , Evere ( Leopold)  en het Militair Hospitaal in Antwerpen. Telkens sterke binnenstedelijke projecten met meergezinswoningen en grondgebonden woningen, geïntegreerd in de omgeving, telkens vertrekkend van een breed masterplan vol groen, zachte mobiliteit en gemeenschapsfuncties. Doorheen de dag in het busje  werd er uitgebreid gepraat hoe we verantwoord  en creatief kunnen omgaan met onze ruimte, welke instrumenten we hiervoor nodig hebben en hoe overheid en ontwikkelaars elkaar hier kunnen in versterken.

Opzet geslaagd, ik heb geen traditionele verkavelaar leren kennen maar een sterk familiaal bedrijf , vernieuwend in haar projecten met veel aandacht voor kwaliteit.

Contactpersoon

imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel