Skip to main content
  • Nieuws
  • Leuvense start-up krijgt kansen in Chili

Leuvense start-up krijgt kansen in Chili

  • 22/01/2019

Het bedrijf Turbulent ontstond in 2015. Jasper Verreydt, CEO en Geert Slachmuylders, co-founder ontmoetten elkaar toevallig tijdens een wedstrijd voor businessplannen. Geert studeerde aan Groep T in Leuven. In zijn thesis beschreef hij het idee om draaikolken te benutten in waterkrachttoepassingen. Jasper bracht zijn economische en juridische kennis in en samen gingen zij op pad voor een ondernemend avontuur.

Tekst: Sus Bergmans & Marlies Vanthuyne – Foto's: Studio Dann

Jasper Verreydt“Samen met de KU Leuven en VITO hebben we het idee van Geert verder ontwikkeld tot een echte labo-opstelling. Een eerste experiment voerden we uit aan het kasteel van Cleerbeek, op amper een kilometer van de Gempemolen”, vertelt Jasper Verreydt. “Voor verdere toepassingen in België bleek de regelgeving in de weg te staan. Tijd om lang te wachten en tal van procedures te doorlopen, hadden we niet. Daarom trokken we in overleg met Flanders Investment & Trade met een demonstratiemodel naar Chili. Daar kregen we steun van de overheid om de marktmogelijkheden te verkennen. In samenwerking met Start-up Chili en Engie Latijns-Amerika realiseerden we een eerste installatie van 15 KW. Met deze turbine produceren we efficiënt en zonder impact op het milieu hernieuwbare energie op waterstromen met een zeer laag hoogteverschil. Zo’n 1,5 à 3 meter is al voldoende.”

Efficiënt en zonder impact op het milieu

Door het gebruik van de draaikolk is het hoogteverschil zoals bij een stuwdam niet nodig. De constructiewerken zijn ook veel beperkter. Het gaat om een open kanaal en er is geen drukverschil in het water. De vissen kunnen hierdoor door de turbine zwemmen zonder er last van te hebben. De turbine draait met slechts 100 toeren per minuut, terwijl dit bij anderen vaak tegen 1000 toeren per minuut of meer is. “Onze turbine is kleinschalig en visvriendelijk. De installatie in Chili draait sinds januari 2018. Het voorbije jaar hebben we volop kunnen experimenteren. De tijd is nu rijp om binnen enkele maanden een pilot te maken die het demomodel moet worden voor het echte product. En dan gaan we in productie”, gaat Jasper Verreydt verder.

100 miljoen views

“De YouTube video van onze pilot in Chili heeft voor enorm veel belangstelling gezorgd. Binnen de kortste keren haalden we rond de 100 miljoen views op allerlei social media. We kregen 1000 à 1500 aanvragen per maand van potentiële klanten, leveranciers, distributeurs, financiers, sollicitanten… Daar had niemand zich aan verwacht. Het aantal telefoons was niet bij te houden. We hebben een CRM-systeem moeten opzetten om al die interesse te kanaliseren en deftig te beantwoorden”, vertelt Jasper Verreydt enthousiast. “Intussen hebben we een aantal investeerders als Inventures en de familie Savereys gestrikt voor de verdere marktontwikkeling. Een marktanalyse is ongeveer klaar en zal ons helpen een paar focuslanden te kiezen.”

Enorm potentieel voor decentrale productie van energie

“We hebben sterke troeven voor de off-grid markt. Onze bedoeling is om een decentraal netwerk van turbines te ontwikkelen. Wij bieden een uitstekend alternatief voor dure en vervuilende dieselmotoren die nu in veel afgelegen dorpen in ontwikkelingslanden worden gebruikt. Daar ligt een groot potentieel voor ons product. We kunnen er echt een verschil maken en een levenswijze mee veranderen in ecologische richting. En dat is waar we graag aan willen meewerken. Het zal pas goed komen met het klimaat als mensen inzien dat ze er iets aan kunnen verdienen.”

Turbulent

Zenuwcentrum blijft in Vlaanderen

Jasper Verreydt“Turbulent blijft zijn wortels wel hier hebben. De eenvoudige constructies zoals het bassin zullen altijd ter plaatse gemaakt worden, maar de mechanische turbine en de technologische component zal ergens in onze regio (Benelux) in productie gaan. Dit doen we om de kwaliteit van de turbine te garanderen. Turbulent opereert in het microsegment met turbines van 15 tot 100 KW. We verkennen momenteel volop de mogelijkheden. We zoeken ook nog naar een geschikt kantoor annex aterlier in de regio. De nabijheid van het kenniscentrum Leuven met onder meer imec en de KU Leuven vinden we wel belangrijk,” vervolgt Jasper Verreydt.

Microwaterkrachtpotentieel in Europa

In het kader van een Interregproject werkt Turbulent samen met een Nederlandse partner om de Europese markt te verkennen en te komen tot een Europese standaard voor het benutten van het microwaterkrachtpotentieel. Veel zal afhangen van het waterframework van de Europese Unie. Een belangrijk punt is dat er van de Europese Unie geen dammen of andere obstakels mogen gebouwd worden die gevaar opleveren voor vissen. “Wij willen aantonen dat onze turbine visvriendelijk is en kan ingebouwd worden in tal van toekomstige waterwerken waarmee dan energie geproduceerd wordt. We bekijken in de loop van dit jaar ook samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en De Vlaamse Waterweg welke kansen er liggen op de Demer en de Dender, bv. om in sluizen een kleine turbine in te bouwen die dan in de eigen energiebehoefte kan voorzien. Eén micro-installatie (~100MWh) voorziet een 30-tal gezinnen van energie. Maar we kunnen ook verschillende turbines na elkaar installeren en zodoende voor een kleine stad energie produceren. Onze turbine kan gemiddeld 75% van de tijd draaien wat aanzienlijk meer is dan de productietijd van zonnepanelen. Er is dus zeker ook potentieel voor Europa,” sluit Jasper Verreydt af.

 

 

 

Elke maand zet Ondernemers een Vlaams-Brabants bedrijf in de kijker dat betrokken is in een samenwerkingsproject met Nederland. Zo’n project verruimt niet alleen je kijk op zaken doen maar opent ook deuren naar nieuwe klanten. Dit blijkt duidelijk uit alle getuigenissen. Tientallen Vlaams-Brabantse bedrijven ontvangen steun van Europa via deze Interregprojecten en brengen zo grensoverschrijdende zakenrelaties tot stand. Dit geeft echt een boost aan de economie in onze provincie. Om die reden investeert ook de Provincie Vlaams-Brabant in deze projecten door extra subsidies toe te kennen.
“Turbulent is een prachtig voorbeeld van hoe Vlaams-Brabantse technologie wereldwijd inzetbaar is”, stelt kersvers gedeputeerde voor economie en innovatie Ann Schevenels trots.

Het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland stimuleert samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse bedrijven en geniet hiervoor financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info?

www.turbulent.be
www.grensregio.eu
www.vlaamsbrabant.be/europa

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie januari 2019.

Proximus