Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Klimaatplan: ambitie voor burgers moet even hoog als voor bedrijven

Klimaatplan: ambitie voor burgers moet even hoog als voor bedrijven

  • 09/12/2019

Het Vlaams Klimaatplan zet terecht in op innovatie, maar laat zonder slimme kilometerheffing voor personenwagens en renovatieplicht voor alle gebouwen twee kansen met een groot potentieel liggen, vindt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “We verwelkomen de rol van bedrijven als deel van de oplossing. Niet alles verkrampt terugschroeven, maar volop inzetten op innovatie, investeringen en duurzame groei is de weg vooruit om economie en ecologie hand in hand te laten gaan. Dat de Vlaamse regering de competitiviteit van de bedrijven, die nu al meer betalen voor elektriciteit dan in onze buurlanden, expliciet vermeldt, is ook hoopgevend. Onze bedrijven zijn bereid de uitdaging aan te gaan en bijna de helft van hun uitstoot te verminderen in de komende 10 jaar. Maar als we echt willen slagen, moet de klimaatambitielat ook even hoog voor burgers. We missen een slimme kilometerheffing voor personenwagens en een renovatieplicht voor gebouwen van particulieren, zodat ook de individuele burger een tandje bij kan steken."

“We kunnen niet genoeg benadrukken dat bedrijven niet het probleem, maar een deel van de oplossing zijn. We zijn dan ook blij om te zien dat de Vlaamse regering die visie deelt. Ruimte voor duurzame economische groei moet het uitgangspunt blijven. Daarvoor rekenen we nog op bijkomende innovatie en investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en nieuwe manieren om te produceren en consumeren. Onze ondernemingen zetten meer dan ooit in op het klimaat en duurzaam ondernemen. De grootste bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot is te danken aan de bedrijven en innovatieve bedrijfsprocessen en producten. Dat hun rol hierin bevestigd wordt, is bemoedigend voor het werk dat velen dag in, dag uit leveren” zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen in een eerste reactie op het nieuwe Vlaams Klimaatplan.

Nu al betalen onze bedrijven veel meer voor elektriciteit dan in onze buurlanden. Hoe meer geld daaraan besteed wordt, hoe minder er overschiet voor investeringen in klimaatvriendelijke oplossingen. Daarom is een energienorm nodig, die net als de loonnorm ervoor zorgt dat onze bedrijven niet nog meer concurrentieel nadeel ondervinden door de hogere kosten in België.

Vervuiler betaalt

Toch spreekt de Vlaamse ondernemersorganisatie ook van gemiste kansen. Voka pleit al jaren voor een slimme kilometerheffing voor personenwagens en is dan ook teleurgesteld dat dit niet in het Klimaatplan staat. “Wie de CO2-uitstoot wil terugdringen, kan niet rond het transport heen. Ongeveer een derde van de uitstoot komt van het verkeer. Iedereen zou daar een duit in het zakje kunnen doen, volgens het principe dat de vervuiler betaalt. Er wordt al eens met een beschuldigende vinger naar de bedrijfswagens gekeken, maar dan vergeet men de meer dan 5 miljoen overige voertuigen op de baan en het feit dat zwaar transport al een kilometerheffing kent. De Vlaams Regering gaat er terecht van uit dat de autoproducenten de komende jaren hun aanbod sterk zullen vergroenen, maar om het totaal aantal gereden kilometers naar beneden te krijgen, zal dat op zich niet volstaan”, stelt Hans Maertens.

Slecht geïsoleerde baksteen in de maag

Ook de renovatieplicht voor woningen had volgens Voka in het Klimaatplan moeten blijven staan. Zowat 97% van de gebouwen voldoet niet aan de energiestandaarden van 2050 en moet energiezuiniger gemaakt worden. “De Vlaming wordt zogezegd geboren met een baksteen in de maag, maar onze woningen zijn sterk verouderd en inefficiënt. Volgens cijfers van Europa zijn we zelfs het derde slechtst presterende land in de EU, met woningen die maar liefst 40% meer energie verbruiken dan het Europese gemiddelde. We isoleren onze huizen even goed als de huizen in Spanje of Griekenland, maar wonen in een kouder klimaat dus verliezen opnieuw veel warmte door slechte isolatie”, aldus Hans Maertens. “Voor kantoren worden renovatienormeringen aangekondigd, hoewel die maar voor een beperkt deel van de emissies in de gebouwensector instaan. Ook hier moet dus gelden: iedereen mee in bad.”

Iedereen verantwoordelijk

Voka betreurt dat met de kilometerheffing voor personenwagens en de renovatieplicht voor woningen twee maatregelen ontbreken wel in het ontwerp Klimaatplan stonden en die iedereen – bedrijf, burger of overheid – voor zijn of haar verantwoordelijkheid plaatst. “De klimaatproblematiek is een zaak van en voor de hele samenleving. Onze ondernemingen zijn bereid hun verantwoordelijkheid op te nemen en zelfs een voortrekkersrol te spelen via innovatieve producten en processen. We hopen dat de rest van de samenleving deze inspanningen waardeert en mee helpt aan een duurzame toekomst”, aldus Hans Maertens.

Contactpersonen

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
Advertentie VanRoey- nov
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende