Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Kan jij als grootverbruiker voldoen aan de zonnepanelenverplichting tegen medio 2025? Laat het ons weten!

Kan jij als grootverbruiker voldoen aan de zonnepanelenverplichting tegen medio 2025? Laat het ons weten!

  • 20/03/2024

Tegen 30 juni 2025 zijn zonnepanelen verplicht op gebouwen waar de elektriciteitsafname hoger is dan 1 gigawattuur per jaar. Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen met zo’n afnamepunt die onderworpen zijn aan de verplichting.

De eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen aangesloten op een afnamepunt van elektriciteit met een hoge afname, moeten zelf nagaan of het verbruik op het afnamepunt in een bepaald kalenderjaar de afnamedrempel overschrijdt. Let op: val je op dit ogenblik nog niet onder de verplichting, dan kan dat bij een stijgende elektriciteitsafname later wel het geval zijn. Blijf dus jaarlijks evalueren of de verplichting voor jou van toepassing is. 

Mogelijkheden en alternatieven 

De zonnepanelen kunnen op een of meerdere gebouwen geplaatst worden, zowel op het dak als tegen de gevel. Ook bestaat de mogelijkheid om:

  • het dak van een carport of fietsenstalling te gebruiken;
  • de zonnepanelen op marginale grond (bv. een berm), die niet bestemd is als natuur- of landbouwgebied, te leggen;
  • ze drijvend op een bufferbekken te leggen.

De eigenaar kan er onder bepaalde voorwaarden ook voor kiezen om de zonnepanelen op een andere eigendom te plaatsen, om een windturbine, een warmte-krachtinstallatie (WKK) op biomassa of biogas te plaatsen, of om te participeren in een nieuwe groenestroominstallatie. Belangrijk is wel dat de deadline van 30 juni 2025 van toepassing blijft indien er op een alternatieve wijze aan de zonnepanelenverplichting wordt voldaan. 

Sancties 

Wie de verplichting niet tijdig naleeft, krijgt een niet-bevrijdende geldboete opgelegd. Er is ook een boete voorzien voor wie niet tijdig op een informatievraag van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) reageert. 

Check dus zeker of je onder de verplichting valt en of je aan deze kan voldoen. Heb je nog vragen over deze verplichting of merk je op dat je er niet kan aan voldoen? Neem dan zeker contact op met Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen via thomas.buys@voka.be.

Contactpersoon

Thomas Buys

Adviseur Kenniscentrum

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag