Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoe Voka zijn stempel drukt op het nieuwe regeerakkoord

Hoe Voka zijn stempel drukt op het nieuwe regeerakkoord

  • 15/10/2019

Maanden voor de verkiezingen heeft onze Voka-Kamer mee geijverd voor het invoeren van de jobstimulans. Om het verschil tussen werken en thuiszitten groter te maken én zo meer mensen aan de slag te krijgen. De nieuwe Vlaamse regering Jambon I heeft het voorstel effectief overgenomen. De jobstimulans heet dan wel de jobbonus, het doel is hetzelfde. De regering wil 120.000 extra Vlamingen aan het werk .

JOBBONUS

“De jobbonus is een feit. Onze Voka-Kamer heeft hier sterk voor geijverd. Werken zal hierdoor aantrekkelijker worden. Omdat het verschil tussen werken en thuiszitten groter wordt”, zegt Tom Laveren, directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Wat houdt de jobbonus precies in? Wie werkloos is en een job aanneemt met een maandloon van minder dan 1.700 euro bruto - het minimumloon ligt op 1.593 euro - krijgt een nettobonus van minstens 600 euro per jaar. Dat komt neer op 50 euro per maand. De bonus dooft uit naarmate het brutoloon hoger ligt. Voor lonen boven 2.500 euro zal geen jobbonus meer gelden. “De jobbonus kan het verschil betekenen voor een heel deel van de 133.000 inactieven in de regio Mechelen en Kempen”, zegt Tom Laveren. “Het gaat om mensen die geen job hebben, maar ook niet
op zoek zijn naar een baan. We praten over 133.000 mensen of 266.000 extra handen in onze regio. Die zijn nodig als we ons willen meten met Scandinavische landen en Zwitserland”, zegt Tom Laveren.

ACTIVEER INACTIEVEN

Na drie maanden zullen werkzoekenden een verplichte overeenkomst met de VDAB moeten sluiten over een traject naar werk (opleiding, sollicitaties, …). Ook inactieven - zoals leefloners en langdurig zieken – moeten sneller aan het werk worden geholpen. Langdurig zieken moeten hun loopbaan sneller hervatten door geleidelijk het werk te hervatten, bijvoorbeeld in combinatie met een uitkering.

GEEF BEDRIJVEN RECHTSZEKERHEID

De Vlaamse regering wil het procederen van enkelingen tegen grote projecten moeilijker maken. Zo moet het algemeen belang bij grote projecten zwaarder doorwegen, en niet het particulier belang. Ook dit is een punt waar onze Voka-Kamer al langer voor pleit. Het is nefast voor het ondernemerschap als genomen beslissingen en toegekende vergunningen worden teruggedraaid.

PAK DE FILES AAN

De Vlaamse regering zet in op onder meer veiligere fietspaden en fietssnelwegen. Meer dan 3.000 kilometer aan nieuwe of vernieuwde fietspaden komt erbij. Het investeringsbudget verdubbelt tot 300 miljoen euro, maar er worden ook miljarden geïnvesteerd in weginfrastructuur. “Ook op het spoor en de binnenvaart zal de regering verder inzetten. Je krijgt geen economische vooruitgang als het land stilstaat”, zegt Tom Laveren. “Bij de grote infrastructuurwerken voor onze regio staat de aanpak van de A12, die een  olwaardige snelweg wordt. Ook de bruggen aan het Albertkanaal worden verder verhoogd.” Het uitblijven van een slimme kilometerheffing voor personenvoertuigen is wel een gemiste kans.

LEERLING WORDT ONDERNEMER

Deze regering wil een sterke brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Zo zullen leerkrachten hun leerlingen, in de laatste graad van het secundair onderwijs, actief moeten informeren over het statuut van student-ondernemer. Het onderwijs wil ook meer ondernemers en bedrijfsleiders als voordrachtgevers voor gastlessen voor bepaalde opleidingsonderdelen. Met gestandaardiseerde proeven in het basis- en secundair onderwijs, wil de regering de kwaliteit van ons onderwijs beter monitoren en bijsturen.

Met een nieuw STEM-actieplan wil de regering het tekort aan technische en wetenschappelijke profielen aanpakken. Duaal leren moet de leervorm van de toekomst worden. Het wordt dan ook uitgebreid naar TSO, de hogescholen en het volwassenonderwijs. Er komen ook bijkomende inspanningen om de Vlamingen om- en bij te scholen, onder meer via levenslang leren.

MEER BUDGET VOOR ONDERZOEK

Jambon I voorziet extra budget voor onderzoek en ontwikkeling. Op het moment van schrijven, was nog niet bekend hoeveel dat extra budget zal zijn. Maar het belang om te investeren in dit segment is duidelijk aanwezig. De Vlaamse regering wil ook zo snel mogelijk het 5G-netwerk in heel Vlaanderen uitrollen.

REFERENTIE VOOR NIEUWE ENERGIE

Vlaanderen wil hoge ogen gooien en
onze bedrijven aanzetten om koploper te worden in hun sector. Zo wil de regering met Vlaanderen Europese koploper worden op het vlak van waterstof. Er is oog voor het level playing field. Er zal ook fors geïnvesteerd worden in wateren windenergie. Belangrijk is dat er geen
normen komen die strenger zijn dan wat Europa oplegt. Voor de bedrijven betekent zo’n norm dat de energiekosten in lijn moeten liggen met die van de buurlanden.

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder

Artikel uit publicatie