Skip to main content
  • Nieuws
  • Hoe vlotter de keten, hoe korter de levertijd

Hoe vlotter de keten, hoe korter de levertijd

  • 11/07/2018

Een jong en dynamisch bedrijf dat instaat voor een duidelijke afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn in een waardeketen. Dat is waar Nallian voor staat. Het biedt internationale organisaties de mogelijkheid om efficiënter te werken door samen met hun partners in de waardeketen
communities op te zetten. Aan de hand van verzamelde gegevens kunnen bedrijven zo beter anticiperen en hun strategie aanpassen.
 

Efficiënte waardeketenJean Verheyen (c) Studio Dann

Jean Verheyen, CEO van Nallian vertelt: “Een zestal jaar geleden heb ik Nallian opgericht. Onze kantoren zijn gevestigd op Brucargo, het vrachtgedeelte van Brussels Airport. Het doel van Nallian is om bedrijven die deel uit maken van eenzelfde waardeketen efficiënt te
organiseren. Vergelijk het met de grote transportreuzen van deze wereld. Als je bij Alibaba of Amazon iets online bestelt, kan het de volgende dag al geleverd worden. Dat is mogelijk omdat ze de controle hebben over alle activiteiten in de waardeketen. Dat in tegenstelling tot de klassieke versie van de lucht- of zeevracht. Daar zijn al snel twaalf verschillende partijen bij betrokken: onder meer douane-agenten, luchtvaartmaatschappijen, grondafhandelaars... De producten worden steeds opnieuw overhandigd aan de volgende schakel van de keten. Om dat proces vlot te laten verlopen is er een duidelijke afstemming nodig tussen alle partijen. Door een mindere coördinatie van alle schakels duurt het langer vooraleer het product bij de eindgebruiker aankomt. En dat is net hetgeen wat we met Nallian optimaliseren.”

Uitwisselen van gestructureerde data

“Nallian biedt een platform aan dat toelaat gestructureerde data op een eenvoudige en veilige manier uit te wisselen. Zo stemmen de verschillende bedrijven hun processen op elkaar af. Natuurlijk is bedrijfsdata delen met klanten en leveranciers bijzonder gevoelig voor bedrijven. Maar met de tools van Nallian controleren bedrijven zelf met wie ze welke data delen”, vertelt Jean Verheyen.

Logistieke hubs

“Nallian werkt vooral samen met logistieke hubs, die zowel fysiek als virtueel kunnen zijn. Brussels Airport, de Antwerpse haven en London Heathrow zijn voorbeelden van fysieke hubs. Daarnaast zijn er ook virtuele hubs. Dat zijn waardenketens die niet gecentreerd zijn rond fysieke locaties. De Europese chemiesector is daarvan een voorbeeld. Sinds 2015 werken we samen met Brussels Airport. Dat  zorgt voor veel internationale aandacht. Op de luchthaven hebben we op basis van commerciële data onderzocht welk type cargo door de luchthaven passeert en wat het begin- en eindpunt ervan is. Met die info kunnen ze nieuwe luchtlijnen aantrekken. Momenteel zijn we de farmaceutische bedrijven die opereren via Brucargo aan het betrekken in de optimalisatie van die waardeketen”, legt Jean Verheyen uit.

Hilde Havermans (c) Studio Dann‘SYN-ERGIE’ tussen Vlaanderen en Nederland

“Hilde Havermans, Delivery manager van Nallian vertelt verder: “Het Interreg project ‘SYN-ERGIE’ is een voorbeeld van een virtuele grensoverschrijdende hub. Het gaat om bedrijven die niet samen op één fysieke locatie zitten maar wel een keten vormen op de as West-Vlaanderen – Antwerpen – Nederlands Limburg. Ze zijn op zoek naar een mogelijkheid om hun transportbehoeften en de bijhorende data bij elkaar te brengen en de processen te optimaliseren. Het gaat daarbij dan vooral over de binnenvaart en spoorverbindingen. De beladingsgraad van het transport is vandaag zo’n 50 %. Dat wil zeggen dat een ruimte vaak maar voor de helft is gevuld. Er is nood aan een samenwerking tussen die bedrijven om dat te verbeteren. Nallian biedt daarvoor een datadeelplatform aan. Alle partijen die betrokken zijn, leveren data aan en delen die met de andere partijen in het proces. Daarmee optimaliseren we de transportketting en worden vrachten in ieder deel van de ketting zo veel mogelijk gebruikt. Dat noemen we ook wel ‘synchromodaal’. We groeperen vrachtvervoer over de weg en over spoorwegen.”

Van London Heathrow tot  Schiphol

“De luchtvracht zal 4 à 5 procent per jaar toenemen en verdubbelen in de komende 20 jaar. Maar de infrastructuur kan men niet verdubbelen. De bestaande infrastructuur moet die groei aankunnen. Met dezelfde middelen meer doen is enkel mogelijk door de processen en doorstroom op de luchthaven efficiënter te laten verlopen. Dat geldt niet alleen voor de luchthaven maar bijvoorbeeld ook voor de haven en autosnelwegen. Onze ervaring in Zaventem was een goed visitekaartje om recent een contract te sluiten met London Heathrow. Ook zijn we al geruime tijd in gesprek met Schiphol, maar ik verwacht dat dit nog wel even zal duren. Logistiek is een belangrijke sector in Nederland. Ze investeren daar enorm veel in en willen graag koploper zijn. Ze kijken dus ook zeker op naar ons en zijn al vaak bij ons op bezoek geweest om van ons te leren. Nallian wordt door IATA, International Air Transport Associaton, gezien als een best practice. We zijn door hen al vaak gevraagd om wereldwijd
te spreken. De luchthaven heeft er heel wat uitstraling door gekregen en wij ook natuurlijk” , aldus Jean Verheyen.

Op  zoek  naar  geschikt  personeel

“Op dit moment zitten we eerder in een scale-up fase dan in een start-up fase. Nallian telt nu 15 medewerkers. Het plan is om tegen volgend jaar dat aantal te verdubbelen. Als we tenminste het geschikte personeel vinden. We zoeken vooral softwareontwikkelaars die geboeid zijn door nieuwe technologieën en die willen inzetten in de logistieke sector. Ook moeten ze zich snel kunnen aanpassen aan de steeds evoluerende internationale omgeving. Momenteel verkennen we de internationale markt en voeren we gesprekken met partners in Amerika en Azië. Ik vind dat België vaak te bescheiden is. We hebben hier samen met de luchthaven iets mooi neergezet, wat veel internationale aandacht trekt. Onze start was mede mogelijk dankzij subsidies van de provincie Vlaams-Brabant waar we heel dankbaar voor zijn”, besluit Jean Verheyen.
 

Business over de grens

Elke maand zet Ondernemers een Vlaams-Brabantse bedrijfsleider in de kijker die betrokken is in een samenwerkingsproject met Nederland. Zo’n project verruimt niet alleen je kijk op zaken doen maar opent ook deuren naar nieuwe klanten. Dat blijkt duidelijk uit alle getuigenissen. Tientallen Vlaams-Brabantse bedrijven ontvangen steun van Europa via die Interregprojecten en brengen zo grensoverschrijdende zakenrelaties tot stand. Dat geeft echt een boost aan de economie in onze provincie. Om die reden investeert ook de Provincie Vlaams- Brabant in die projecten door extra subsidies toe te kennen.

Het project ‘SYN-ERGIE’ legt de focus op het optimaliseren van de beladingsgraad en de promotie van synchromodaal transport.
Twee dimensies waarin Nallian sterk scoort”, aldus gedeputeerde Marc Florquin (www.marcflorquin.com)

Project SYN-ERGIE is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
 

Tekst: Fien Neyens – Sus Bergmans - foto’s: Studio Dann

 

EU vlag    Logo Interreg  Logo Vlaams-Brabant

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie juni 2018.

Proximus