Skip to main content
  • Nieuws
  • Het burgerrecht om steden uit te dagen 'Right to Challenge'

Het burgerrecht om steden uit te dagen 'Right to Challenge'

  • 08/06/2018

'Right to Challenge', letterlijk vertaald: 'het recht om uit te dagen', wil burgers actiever bij de politiek betrekken. Groepen burgers die ervan overtuigd zijn dat 'ze het beter kunnen' dan de overheid kunnen een voorstel doen om bepaalde taken over te nemen. Het oorspronkelijk Brits idee staat in Nederland al twee jaar in de wet geschreven, maar ook Vlaanderen toont interesse. "De sterkte is dat je met dit initiatief de bewoners de kans biedt om hun lokale vragen zelf aan te pakken'", aldus Thijs Harmsen, coördinator bij het netwerk.

In 2015 werd 'Right to Challenge' opgenomen in de NeRight to challengederlandse wetgeving om zo de doe-democratie meer kracht te geven. "Gemeenten kunnen dit recht inzetten en het een volledig eigen invulling geven op basis van hun beleid", legt Thijs Harmsen uit. Het opzet? Tevreden bewoners en ondernemers, die graag wonen en werken in hun omgeving, dat is het doel. "Je merkt dat mensen door 'Right to Challenge' elkaar makkelijker weten te vinden. Ze spreken elkaar sneller aan en voelen zich meer betrokken bij hun omgeving." Dat geldt ook voor ondernemers, meent Thijs Harmsen. "Door samen te werken met de bewoners en de omgeving is het de ideale kans om te achterhalen wat er leeft."

Sinds de opstart twee jaar geleden bestaan er nu in ongeveer negentig gemeenten initiatieven van 'Right to Challenge'. En dat leverde al heel wat mooie resultaten op. "Zo heb je in Tilburg de Piushaven, een voormalig havengebied dat heeft plaatsgemaakt voor een woonwijk met bedrijven. Door 'Right to Challenge' hebben de bewoners en de bedrijven het beheer van het water en de woonomgeving op zich genomen", vertelt Thijs Harmsen. "Een ander mooi initiatief is dat van een groep bewoners in Eindhoven. Zij zaten enorm in met jongeren die op het slechte pad geraken, waarop ze een voorstel hebben ingediend. En zo is 'Bosven Outdour Survival Stichting' (BOSS) ontstaan, een stichting die de afgelopen twee jaar tientallen jongeren door coaching in het bos op de goede weg heeft geholpen." 

Dat zijn heel wat initiatieven die ook Vlaanderen niet zijn ontgaan. Want vorig jaar nam de Vlaamse overheid het idee van 'Right to Challenge' op in haar Groenboek voor een Beter Bestuur. Thijs Harmsen vindt dit een positief verhaal en is ervan overtuigd dat het principe ook in Vlaanderen kan werken, mits enkele aanpassingen het Vlaams beleid. Zijn advies: "Veranker 'Right to Challenge' in een wet, maar reguleer het niet te hard. Laat de steden en gemeenten zelf invullen wat het betekent voor hen, want de lokale vragen in Gent zijn niet dezelfde als in Oostende."

Meer weten? Surf naar www.righttochallenge.nl

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd