Skip to main content
  • Nieuws
  • Health House, de blik op de toekomst van de gezondheidszorg

Health House, de blik op de toekomst van de gezondheidszorg

  • 15/06/2021

In de Leuvense regio, en bij uitbreiding Vlaanderen, krioelt het van de expertise rond gezondheidszorg. De innovaties op vlak van medische technologie, medicijnen en therapieën volgen elkaar op. Maar dit was in veel gevallen onvoldoende bekend. Tot het ontstaan van Health House, een belevingsplatform momenteel gevestigd op het Science Park Arenberg. Isabelle François is er directeur en vertelt ons over de laatste ontwikkelingen. 

Tekst: Sus Bergmans & Marlies Vanthuyne – foto’s: Studio Dann

Leuvense expertise tonen aan de wereld

“Bart De Moor, professor aan de KULeuven., was een van de grondleggers van het idee. Hij zag dat het nodig was om de laatste innovaties op medisch vlak op een attractieve en interactieve manier te presenteren. Hij ging op zoek naar partners en vond deze stichtende partners in de KULeuven, UZLeuven, de Provincie Vlaams-Brabant, imec, iMinds (dat nu onderdeel is van imec) en stad Leuven”, vertelt Isabelle François. 

“Om permanent en vlot op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen, hebben we gekozen voor een volledig digitale opstelling, die zeer flexibel aanpasbaar is aan de wensen van de bezoekers. Zo onderzoek je op de digitale dissectietafel een lichaam driedimensionaal. Of treed je binnen in het menselijk brein met een virtual reality toepassing en ervaar je hoe een epileptische aanval tot stand komt. Maar er is ook een ruimte met interactieve touch screens met interactieve content. 

Op maat van elk bedrijf

“We gebruiken immersive storytelling om, op een innovatieve manier, wetenschappelijk gevalideerde informatie over de toekomst van de gezondheid en gezondheidszorg te delen met onze bezoekers. Hiertoe werken we met aanpasbare, digitale verhaallijnen. Intussen zijn er al 12 vaste verhaallijnen rond geselecteerde onderwerpen en hebben we meer dan 10.500 bezoekers mogen ontvangen sinds de opening op 18 maart 2018”, vertelt Isabelle François trots. Zo heeft elke stichtende partner zijn verhaallijn en zijn er een aantal partners zoals Deloitte en Evermove bijgekomen. Deloitte bijvoorbeeld schakelt Health House in als accelerator bij innovatietrajecten binnen hun projecten met klanten binnen de Life Sciences en Healthcare sector. Voor andere bedrijven is Health House een interessante en inspirerende plek om klanten en stakeholders te ontvangen, waarbij de informatie van het bedrijf ook getoond kan worden in de infrastructuur van Health House. De laatste nieuwe verhaallijn, Planet Virus, werd ontwikkeld samen met onze partner Norvell Jefferson. Planet Virus wil de maatschappij informeren over manieren om beter voorbereid te zijn op pandemieën. Voor deze verhaallijn werd samengewerkt met een stuurgroep van (inter)nationale experten zoals Peter Piot en Hans Kluge. Je kan deze ontdekken via www.planetvirus.net.

 “We werken meer en meer met structurele partnerschappen. We evolueren naar healthcare consultancy, waarbij we onze partners ondersteunen in de zoektocht naar het juiste product en mogelijke bedrijven om samen te werken. Op deze manier kunnen we meerwaarde genereren voor onze partners. We doen dit door onze partners te informeren en connecteren met waardevolle organisaties zodat de partners kunnen accelereren wat betreft ontwikkeling van hun producten / technologieën / diensten. Dit doen we niet alleen op onze locatie in Leuven maar ook meer en meer online.

health

Opleidingen in de life sciences

“Het werd ons duidelijk dat er ook een grote nood is aan opleidingen over de technologieën in de life sciences. Voor jongeren in het laatste jaar secundair onderwijs, bijvoorbeeld, is het interessant een beeld te krijgen van welk soort jobs er allemaal zijn in de gezondheidszorg. Want nu denken ze vaak enkel nog maar aan chirurgen of laboranten. Ook voor hogeschool- en universiteitsstudenten is Health House een eyeopener. Daarboven is de digitale dissectietafel voor hen een enorme meerwaarde”, aldus Isabelle François.

Verbreding door internationale samenwerking

“Voor ons zijn internationale contacten en samenwerking onmisbaar. We zijn betrokken bij het Interregproject ‘Helis Academy’. Dankzij dit project hebben we intensieve contacten met o.a. Flanders Bio en in Nederland met Leiden Biotech Training Facility, die opleidingen organiseren rond het produceren van medicatie. 

In het kader van EIT Health werkt een breed Europees consortium samen rond diepe hersenstimulatie, wat een operatie is die gebruikt kan worden om mensen met bijvoorbeeld Parkinson te behandelen. Wij hebben een patiënt educatie platform ontwikkeld dat mensen met Parkinson en hun omgeving in detail uitlegt wat zo’n operatie inhoudt. Het is niet makkelijk om dergelijke complexe operatie op een bevattelijke manier uit te leggen. Door het simulatieluik in Health House kunnen we dit wel en op een wetenschappelijk correcte en objectieve manier. Door co-creatie met mensen met Parkinson konden we eerst identificeren welke informatie mensen met Parkinson nodig hebben over de operatie. Een eerste versie van het patiënt educatie platform werd vervolgens door mensen met Parkinson geëvalueerd. Na aanpassingen gebaseerd op hun opmerkingen, werd de nieuwe verhaallijn live op 7 november 2019. Dit type van maatschappelijk zeer relevante projecten verbreden onze werking en netwerk”, vertelt Isabelle François. 

healthouse

Health Living Lab

“We plannen om in 2024 onze intrek te nemen in Welzijnstoren op de Hertogensite in Leuven. In deze Welzijnstoren zullen diverse diensten rond welzijn en gezondheid gehuisvest zijn. Er zal dus veel passage zijn van het brede publiek. Health House heeft de ambitie om naast opleidingen en exhibitie ook een uniek health living lab te worden en samen met kennisinstellingen, bedrijven en burgers oplossingen te zoeken voor de gezondheidsuitdagingen van de toekomst”, sluit Isabelle François enthousiast af. 

Interreg Vlaanderen-Nederland

Elke editie zet Ondernemers een Vlaams-Brabants bedrijf of organisatie in de kijker dat betrokken is in een samenwerkingsproject met Nederland. Zo’n project verruimt niet alleen je kijk op zaken doen maar opent ook deuren naar nieuwe klanten. Dit blijkt duidelijk uit alle getuigenissen. Tientallen Vlaams-Brabantse bedrijven ontvangen steun van Europa via deze Interregprojecten en brengen zo grensoverschrijdende zakenrelaties tot stand. Dit geeft echt een boost aan de economie in onze provincie. Om die reden investeert ook de Provincie Vlaams-Brabant in deze projecten door extra subsidies toe te kennen.

“De provincie heeft van bij de start mee geïnvesteerd in Health House. Onze regio mag terecht trots zijn op alle innovatieve ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg. Het is belangrijk deze ook aan de buitenwereld te tonen”, stelt gedeputeerde voor economie en Interreg Vlaanderen-Nederland Ann Schevenels. 

Het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland stimuleert samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse bedrijven en geniet hiervoor financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

Meer informatie:
www.helisacademy.com, www.grensregio.eu, www.vlaamsbrabant.be/europa, www.health-house.be, www.planetvirus.net, www.norvelljefferson.com 

interreg
 

Proximus

Artikel uit publicatie