Skip to main content
Map

Goederen verkopen via een webshop

  • 10/10/2017

Ik wens via mijn webshops goederen vanuit België wereldwijd te verkopen. Waar moet ik op letten? Door te verkopen via een webshop kan een onderneming haar doelgroep aanzienlijk vergroten. Belangrijk is wel dat reeds bij de opzet, naast alle juridische verplichtingen, voldoende aandacht besteed wordt aan de geldende btw-regels.

Stel de juiste vragen bij de klantencreatie

Twee van de belangrijkste gegevens die voor btw-doeleinden moeten verkregen worden, zijn de uiteindelijke bestemming van de goederen en de hoedanigheid van de klant.

Bestemming van de goederen

Bij leveringen buiten de Europese Unie gelden alle regels voor uitvoer van goederen.  Indien de vrijstelling voor uitvoer wordt ingeroepen, moet deze verantwoord worden aan de hand van een geldig uitvoerdocument met verwijzing naar uw onderneming als verkoper. Voor kleinere zendingen kan deze procedure vereenvoudigd worden.

Bij leveringen binnen de Europese Unie maar buiten België, zal de hoedanigheid van de klant mee bepalen hoe er gefactureerd moet worden. Let wel, voor accijnsgoederen geldt een onderscheiden regeling waar we hier niet verder op ingaan.

De klant is een gewone belastingplichtige uit een andere Lidstaat

Beschikt uw klant over een geldig intracommunautair btw-nummer van een andere EU Lidstaat en u over het bewijs van vervoer door of voor rekening van u of uw klant naar een andere Lidstaat, dan kan de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen ingeroepen worden.

De klant is een particulier

In eerste instantie zal u een factuur uitreiken met Belgische btw.  Indien u echter een drempel overschrijdt (die van lidstaat tot lidstaat kan variëren tussen de € 35.000 - € 100.000), zal u zich moeten registreren in het land van de klant en lokale btw moeten aanrekenen. Bij een gunstiger tarief kan het zinvol zijn om onmiddellijk te opteren voor registratie in dat land.

De klant is een niet-belastingplichtige rechtspersoon (bv. gemeente) of een vrijgestelde belastingplichtige (bv. bank) zonder geldig btw-nummer

In dat geval moet u extra waakzaam zijn. In principe gelden de regels als voor een particulier. Onder bepaalde voorwaarden kan de koper echter zelf verplicht worden btw in zijn land te voldoen (indien hij vaak goederen aankoopt in andere Lidstaten).

Vanwaaruit lever ik mijn goederen?

Btw volgt steeds het traject van de goederen. Indien u niet vanuit België verkoopt, maar de goederen bevinden zich in een voorraad in een andere Lidstaat, dan zal de btw-analyse dienen te gebeuren aan de hand van de aldaar geldende regels.

Geschreven door: Claire Verstraete - Deloitte Private|Accountancy & Advisory|Tax & Legal

Contactpersoon

Leonid Guz

Kennis & advies/Internationaal ondernemen