Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Fin & Fisc - Investeren binnen jouw vennootschap?

Fin & Fisc - Investeren binnen jouw vennootschap?

  • 19/06/2024

Tim Van Roy licht toe

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je geld binnen jouw vennootschap wilt beleggen. Misschien heb je het geld een tijdje niet nodig voor nieuwe investeringen maar zitten die er ooit wel aan te komen, misschien wil je deze gelden om allerlei redenen afschermen van uw privévermogen of zijn er fiscale redenen. 

Het investeren vanuit de onderneming brengt echter een kluwen aan fiscale gevolgen met zich mee, denk bijvoorbeeld maar aan investeringen in vastgoed via jouw vennootschap, waar na verloop dan moet uitgezocht worden hoe de uitbreng van dit goed kan geschieden.

We kregen op korte tijd meerdere vragen binnen over meer eenvoudige vraagstukken, zoals het beleggen in aandelen of obligaties vanuit de onderneming in plaats van via het privévermogen. We gaan daar hier kort maar krachtig op in.

Algemeen principe

Het algemeen principe is zeer eenvoudig: in het algemeen worden alle opbrengsten belast binnen de vennootschapsbelasting, dit is niet anders voor gerealiseerde meerwaarde, dividenden of interesten die de vennootschap ontvangt, of het nu gaat om individuele aandelen, fondsen of meer complexe participaties. De ingehouden roerende voorheffing mag wel in rekening worden gebracht.

DBI-vrijstelling

In sommige gevallen komt de DBI-vrijstelling te hulp. Indien je via jouw vennootschap belegt in individuele aandelen kan je genieten van vrijstellingen op de ontvangen dividenden en op de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop, indien voldaan wordt aan elk van volgende voorwaarden:

De aandelen moeten minstens 1 jaar, onafgebroken, in volle eigendom blijven;

De vennootschap bezit een deelneming van minstens 10% van alle aandelen van de vennootschap waarin wordt belegd (of de aanschafwaarde van de participatie bedraagt ten minste 2,5 miljoen euro);

De uitkerende vennootschap mag niet in een belastingparadijs gevestigd zijn.

Daarnaast is er ook nog iets als een DBI-fonds: een distributiefonds dat uitsluitend belegt in aandelen en 90% of meer van haar inkomsten uitkeert als dividend. Ook de hieruit voortkomende dividenden en meerwaarde worden niet onderworpen aan de vennootschapbelasting.  

Tak 26-verzekeringen

Beleggingsverzekeringen met een vastrentend kapitalisatiecontract vallen, ondanks wat vaak wordt aangenomen, onder de algemene regel. De verlopen interesten moeten jaarlijks nagekeken worden en opgenomen in de vennootschapsbelasting.  

Minwaarden op deze verzekeringen en op obligaties (dus niet op aandelen of beleggingsfondsen) zijn echter wel aftrekbaar en deze verzekeringen tellen ook niet bij het berekenen van het grensbedrag betreffende de taks op de effectenrekeningen.

Laat je begeleiden

Of je nu kiest voor een van deze eenvoudigere beleggingsvormen of voor iets complexer: laat je steeds goed bijstaan want de gevolgen kunnen enorm zijn en de gepercipieerde voordelen overschaduwen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bij een teveel aan investeringen jouw onderneming wordt aanzien als een financiële vennootschap, met het verlies van het kmo-tarief tot gevolg.

 

Tim Van RoyTim Van Roy is Directeur Finance, Export en Internationaal Ondernemen en adviseert ondernemers rond financiële en fiscale uitdagingen. Heb je hier vragen over? Neem contact op via tim.vanroy@voka.be.

Contactpersoon

Tim Van Roy

Directeur Finance, Export en Internationaal Ondernemen

Proximus

Artikel uit publicatie