Skip to main content
  • Nieuws
  • “Customers will never love a company until the employees love it first.”

“Customers will never love a company until the employees love it first.”

  • 16/12/2020
De krapte op de arbeidsmarkt is een structureel en blijvend probleem ...

De krapte op de arbeidsmarkt is een structureel en blijvend probleem. De zoektocht naar geschikte medewerkers en het aantrekken van het juiste talent dat past binnen de bedrijfscultuur is en blijft een moeilijke opgave. Het is noodzakelijk maar niet voldoende om als onderneming een positief imago en reputatie te creëren en zo aantrekkelijk te zijn voor potentiële medewerkers. Daarbij is de inzet van sociale media onontbeerlijk in onze digitale samenleving.

“Wie zoekt, die vindt immers niet altijd. En wie ‘het’ heeft, raakt het soms kwijt."
Met Voka West-Vlaanderen helpen we daarom ondernemingen een sterke interne - en externe employer branding uit te bouwen. Een werkgeversmerk dat meer instroom van kandidaten genereert, maar ook huidige medewerkers (blijvend) verbindt aan de onderneming, met aandacht voor inclusie en diversiteit. 

Zet uw onderneming op de kaart.

Gebruik uw mobiliteitsaanbod en bereikbaarheid als extra troeven en zet ze in de kijker. Ze dragen o.a. bij tot uw employer branding.

Alle info: https://www.naarjobsinwestvlaanderen.be/admin

Contactpersoon

Joyce Simoens

Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs