Skip to main content
  • Nieuws
  • "De voordelen van de Brexit zullen nooit opwegen tegen de nadelen"

"De voordelen van de Brexit zullen nooit opwegen tegen de nadelen"

  • 23/07/2018

Op 23 juni 2016 besliste een referendum dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten. Intussen zijn we twee jaar verder en is het nog altijd niet duidelijk wat de gevolgen van de Brexit juist zullen zijn. Het is alvast een feit dat er een impact zal zijn op de huidige Europese handel en dat veel bedrijven binnen het Verenigd Koninkrijk een oplossing zullen moeten zoeken om hun handel met de EU te vrijwaren. En die oplossing vindt men misschien wel in Ierland. David Grant, CEO van ‘The Leuven Institute for Ireland in Europe’ laat zijn licht schijnen op deze nieuwe economische realiteit.

Door de eeuwen heen

‘The Leuven Institute for Ireland in Europe’ is rond 1600 opgericht door de Ierse Franciscanen om priesters op te leiden op het Europese vasteland. De godsdienstoorlogen woedden toen volop en daarom was het niet mogelijk om dit in Ierland zelf te doen. Door de eeuwen heen werd het een echt leercentrum van diplomatie en politiek, waar Ieren van over heel Europa naartoe kwamen om informatie uit te wisselen. Door de evolutie in het onderwijs en de veranderende priesteraantallen verloor het gebouw echter grotendeels zijn nut en dreigde dan ook midden jaren 80 verkocht te worden. “Maar de Ierse community in Brussel vond dat er teveel geschiedenis aan dit gebouw vasthing en besloot het niet verloren te laten gaan. Daarom richtten ze het huidige instituut op en onze missie is om organisaties in Ierland – zowel Noord-Ierland als de Iers Republiek – te ondersteunen, op dezelfde manier als de Franciscanen in hun tijd deden.”, vertelt huidig CEO David Grant. “Onderwijs en bedrijfsrelaties gaan hier hand in hand. Zo stimuleren we bedrijven om samen met ons leerprogramma’s op te zetten voor onderwijsinstellingen, andere bedrijven en particulieren. En dat in eender welk onderzoeksveld, want we zijn niet verbonden aan een specifieke faculteit. Onze grootste focus is om het instituut te gebruiken als een brug tussen Ierland en Europa. We ondersteunen Ierse organisaties die willen begrijpen wat er in Europa gebeurt en daar hun policy op willen afstemmen.”

David Grant

2 landen op 1 buik

Grant is een Ier in hart en nieren en het merendeel van zijn staf is dat ook. “We willen Ierland promoten binnen Europa. Daarom stellen we onze faciliteiten ook ter beschikking als conferentiecentrum. De mensen die hier binnenkomen, zijn vaak nog nooit in Ierland geweest. Door hen hier in het Ierse college te ontvangen, door echte Ieren, kunnen we misschien hun interesse wekken om Ierland te bezoeken of Ierland te overwegen als handelspartner. Het is dus echt tweerichtingsverkeer: wij brengen hier mensen samen zodat ook zij de voordelen zien van samenwerken met Ierse organisaties.” Elke zes maanden komen ook 14 Ierse stagiairs het team versterken. Die komen zowel uit Noord-Ierland als van de Ierse Republiek, waar het college respectievelijk in Belfast en Dublin een kantoor heeft. Maar het feit dat het twee verschillende landen zijn, is niet meteen een obstakel. “Het noorden en zuiden van Ierland zijn zeker niet hetzelfde, maar als het op ons aanbod aankomt dan zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. De bedoeling is om studenten en ondernemers van beide landsdelen de opportuniteit te geven om te komen kijken wat we van België – en bij uitbreiding Europa – kunnen leren of wat ze hier van ons kunnen leren. Als je met een ingenieursstudent naar de haven trekt om te kijken hoe men hier met kranen en boten werkt, dan maakt het niet uit of die van het noorden of het zuiden van het Ierse eiland komt. Dan draait het om hoe een grote industriële regio opereert en hoe je de nieuwste technologieën kan inzetten.”

"Het bondgenootschap tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zal nooit meer zo goed zijn als voor de Brexit."

Bruggen slaan

De verschillen tussen noord en zuid kunnen wel groter worden met de aankomende Brexit. Als die ervoor zorgt dat er terug een echte grens komt tussen de twee, dan heeft dat een grote impact op het economische maar ook het sociale weefsel van de twee landen. “Veel Ieren hebben familie aan beide kanten van de grens en doen ook dagelijks zaken aan beide kanten. Een echte grens zou het vrij verkeer tussen beide landen stoppen en de huidige bevoorradingsketen onderbreken. Daarnaast is ook de handel met het Verenigd Koninkrijk heel belangrijk voor de Ierse economie. Een rapport van de Ierse centrale bank stelt dat het herinvoeren van douane- en grenscontroles zou zorgen voor een verlies van 10% van onze exporthandel. En dat heeft dan op zijn beurt weer effect op jobzekerheid, iets wat de Ierse regering absoluut wil voorkomen. Tien jaar gelden gingen we al eens door een pijnlijke recessie en niemand wil naar die tijd terug.”

Daarnaast hamert Grant er op dat men realistisch moet zijn: zoals het er nu voorstaat, zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. “We willen een zo goed mogelijk bondgenootschap tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, maar we moeten realistisch zijn: zo goed als voor de Brexit zal het niet zijn. Daarom moeten we teruggrijpen naar de relaties en connecties van eeuwen geleden, voor de EU bestond. Zo kunnen we bijvoorbeeld via de zee goederen van de Ierse republiek, onder het Verenigd Koninkrijk door, naar Zeebrugge voeren. En zo een nieuwe doorgang creëren voor export tussen Ierland en Europa.” Ook buitenlandse bedrijven zien Ierland als een brug naar Europa. “Er zijn nu al heel wat Amerikaanse en internationale bedrijven in Ierland gevestigd. We hebben goede werkkrachten, spreken Engels, we hebben de euro: zaken die stuk voor stuk belangrijk zijn voor handel en export. Ook post-brexit verwacht ik dat veel internationale bedrijven Ierland zullen zien als poort naar Europa. We zien nu al Britse bedrijven zich meer en meer vestigen binnen Ierland. Een basis in Ierland zorgt er immers voor dat je onder dezelfde regelgeving goederen kan blijven uitvoeren naar de EU. Maar je kan dit niet zien als een grote triomf voor de Ierse economie. De voordelen van de Brexit zullen nooit opwegen tegen de nadelen.”

David Grant

Be prepared!

Wat er ook gebeurt, het Ierse college is klaar om bedrijven in zowel Ierland als de Benelux met raad en daad bij te staan in het veranderde economische landschap. De belangrijkste tip? Wees voorbereid. “Iedereen wil weten wat er zal gebeuren na de Brexit en niemand heeft daar nu een sluitend antwoord op. Als college proberen we beleidsmakers en politici van de EU naar hier te brengen zodat zij studenten en ondernemers kunnen informeren over wat er mogelijk kan komen. Maar voorbereid zijn op het onbekende is heel moeilijk. Persoonlijk denk ik dat je voor elk mogelijk scenario een plan moet hebben. Wat met een harde Brexit? Welke exportwetgeving zal het Verenigd Koninkrijk dan invoeren? En wat met een zachte Brexit? Moet je dan je markten herbekijken? Maar er is ook een derde scenario: wat als het nooit gebeurt? Als je het nieuws de laatste tijd bekijkt dan is ook dat een mogelijkheid. Men spreekt over uitstellen, over een langere overgangsperiode... Men denkt er zelfs over om toch in dezelfde interne markt te blijven, binnen dezelfde douaneregels. Maar is dat dan nog wel een Brexit? Het is dus belangrijk dat zowel studenten als bedrijven begrijpen dat er meer dan één uitkomst is in dit spel. En dat je moet voorbereid zijn op ze allemaal.”

"We willen het instituut gebruiken als een brug tussen Ierland en Europa."

Niets doen en afwachten is volgens David Grant dus geen optie. “Ierland moet ook verder durven kijken dan het Anglo- Amerikaanse. De eengemaakte markt binnen Europa wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Het is er, we zijn er deel van, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden voor Ierland om zaken te doen in Europa. Zo zijn er in Oost-Europa economieën die na jaren van recessie terug opleven. En West-Europa biedt op zijn beurt weer goede structuren voor de bevoorradingsketen en de export. De eengemaakte markt is de grootste troef en de grootste verwezenlijking van Europa. Waardoor ook opportuniteiten naar internationale markten voor het grijpen liggen. Al de grote handelsorganisaties zijn vertegenwoordigd in Brussel: de EU kan dus een goede poort en ambassadeur zijn voor nieuwe markten. En die connecties willen wij als instituut mee bestendigen.”

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie juni 2018.

Proximus