Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • De stijgende impact van duurzaamheid op bank en klant

De stijgende impact van duurzaamheid op bank en klant

  • 14/04/2023

Een bank die duurzaamheid hoog in het vaandel voert en er elke dag werk van maakt, toegegeven, dat vraagt om een woordje uitleg. Europabank, de Belgische bank met hoofdzetel in Gent, voegt de daad bij het woord en is een overtuigd deelnemer van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Ondernemers sprak met Thierry De Smet, secretaris-generaal van Europabank en zag dat het … duurzaam was. 

Thierry De Smet

Europabank in 't kort

  • 47 kantoren
  • 370 personeelsleden
  • 170.000 klanten
Tekst Jan Van Gyseghem  - foto Wim Kempenaers

Europabank werd opgericht in 1964 door de Amerikaanse holding International Bank of Washington, actief in scheepvaart en verzekeringen. De bank oordeelde dat havenstad Gent, op het kruispunt van twee belangrijke Europese verkeersassen, een geschikte vestigingsplaats was voor de start van activiteiten in België. Het eerste agentschap van Europabank opende op 31 maart 1965 aan de Groentenmarkt.  

In 1987 werd Europabank verkocht aan de holding Brinvest. Het parcours leidde verder via de groep Ackermans & Van Haaren naar de Nederlandse verzekeringsgroep Achmea. In 2004 werd de groep Landbouwkrediet (nu de coöperatie Crelan) eigenaar en is dat tot op vandaag gebleven. 

Behoedzaam vooruit 

Vandaag beschikt Europabank over een groeiend netwerk met 47 kantoren (geen zelfstandigen) en 370 personeelsleden die zowat 170.000 klanten bedienen. De aanhoudende expansie heeft de bank onder meer te danken aan een verkoopmodel van eenvoudige financiële producten zoals spaarboekjes en consumentenkrediet via direct marketing. Dat gebeurt in open kantoren en tegen betere voorwaarden dan gangbaar in de markt.  

De jongste  jaren werd het productengamma uitgebreid tot een volwaardig pakket voor de particulier en de zelfstandige ondernemer. Europabank werkt volgens het klassieke bankmodel waarbij deposito's van particulieren omgezet worden in kredieten.  

De behoedzame politiek hield Europabank, een volbloed retailbank, weg uit de ellende van de financiële crisis in 2008 en liet haar uitgroeien tot één van de meest rendabele banken van België. Als enige bank in België is Europabank gecertificeerd door de internationale kaartuitgevers Visa en Mastercard voor de verwerking van betalingen.  

“De bank wordt een beetje boswachter en zal haar cliënten en haar producten een score toekennen op vlak van duurzaamheid”

Thierry De Smet, secretaris-generaal van Europabank

Eigen aanpak 

Thierry De Smet: “Wij concurreren niet met grote banken. Europabank gaat voor het iets moeilijker krediet. Cliënten die bij de grootbanken niet aan de bak komen, helpen wij verder. Behalve in onmogelijke dossiers.” (lacht) 
De aanpak is heel persoonlijk. Thierry: “Elk dossier wordt letterlijk door onze mensen ‘vastgenomen’, soms meerdere malen; we bestuderen het en beslissen, maar draaien het niet door een ‘machine’.” De manier van werken blijkt succesvol: Europabank scoort een mooi rendement van 18% op eigen vermogen en had in 2022 een kredietproductie van meer dan 500 miljoen euro.  

De spaarproducten vallen vooral bij particulieren in de smaak; kredieten gaan voor de helft naar particulieren en voor de helft naar zelfstandigen en kleine bedrijven. Daarnaast is Europabank vrij succesvol in leasing en renting, specifiek voor zelfstandigen.  

Het ESG-verhaal van Europabank

Vanwaar de duurzame reflex bij Europabank? Thierry De Smet: “Eerst en vooral spreekt Europa een stevig woordje mee: er is de Green Deal, de EU-taxonomie en ook de Europese Centrale Bank (ECB) heeft bepaalde verwachtingen.”  

De EU-taxonomie is een classificatiesysteem met een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten. Ze helpt de EU om duurzame investeringen op te schalen en de Europese green Deal uit te voeren. Thierry De Smet: “Wij willen volop meegaan in dat verhaal en een aantal acties nemen.”  

Eerder nam Europabank al heel wat duurzame initiatieven zoals de installatie van zonnepanelen, groene daken, energiezuilen en een waterreservoir. Thierry De Smet: “Dat waren eerder losstaande projecten. Nu maken wij er een thema van en bundelen wij dit alles. Wij zijn verplicht, want Europa legt ons bepaalde richtlijnen op in verband met de risico’s rond ESG (Environmental, Social en Governance). 

Om stevig werk te maken van de duurzaamheidsagenda richtte Europabank begin 2022 een werkgroep op met een 15-tal ambassadeurs uit verschillende afdelingen: kantorennet, gebouwen, kredietafdeling,…. Parallel hiermee kijkt een jongerenkabinet - medewerkers van 32 of jonger – toe of de acties van de werkgroep ver genoeg gaan. “Zij vormen een soort ‘duurzaam geweten’”, lacht Thierry. De keuze voor een werkgroep – eerder dan een top bottom aanpak - moet ervoor zorgen dat het thema leeft. De werkgroep brengt de ideeën naar het directiecomité of de raad van bestuur die zijn goedkeuring verleent.   

Binnen een achttal voor de bank geselecteerde relevante SDG’s werkte de werkgroep vijf strategische ambities uit die vier thema’s afdekte: cliënten de mogelijkheid bieden om hun droom na te streven (focus op de mens), energie en milieu, sociaal en fysiek welzijn van medewerkers, sterkte van de bank om verder te groeien. 

In 2022 werden elf acties uitgewerkt en voor 2023 staan er een twaalftal op het programma. Thierry De Smet: “Op die manier trachten wij dit uit te dragen over heel het bedrijf.”  
De werkgroep vergadert maandelijks met een duidelijke agenda, uitgeschreven KPI’s, acties en opvolging. Secretaris-generaal Thierry De Smet volgt het duurzaamheidsdossier zelf op en rapporteert aan het directiecomité.  

Momenteel loopt een ambitieus verbouwingsprogramma in de hoofdzetel van Europabank. Thierry De Smet: “We maken daar zeker gebruik van om heel wat duurzame objectieven in te passen. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat onze mensen – ook oudere medewerkers – zich meer bewust geworden zijn.” 

(lees verder onder de foto)

Thierry De Smet

De boswachter-bank 

In de Europese financiële wereld krijgt het streven naar meer duurzaamheid (ESG) nog een extra dimensie. Om de impact op risico’s onder controle te houden stelt ECB een aantal verwachtingen: zo zullen banken hun producten en cliënten in de toekomst moeten scoren op vlak van duurzaamheid. Thierry De Smet: “Een voorbeeld: wie vandaag een woning koopt in Vlaanderen met een slecht Energieprestatiecertificaat (EPC) moet hieraan binnen de vijf jaar remediëren. Als je voor die aankoop langs de bank bent gepasseerd, ziet de bank je EPC-attest. De overheid vraagt ons dan hoe we de klant opvolgen en hoe die EPC-waarde zal evolueren. De bank wordt een beetje boswachter en zal haar cliënten en haar producten een score toekennen. Wie slecht scoort – er is dan sprake van een risicocliënt met een risicoproduct – zou dan aan een hoger tarief moeten onderworpen worden, want je zal als bank meer kapitaal opzij moeten zetten. Dat verhaal staat nog in zijn kinderschoenen, maar groeit. Probleem: veel van onze particuliere klanten weten niet waar ze nu staan op gebied van ESG.”  

Een hypotheek op een eigendom in een overstromingsgebied, een krediet aan een landbouwbedrijf  dat te kampen heeft met grote droogte: het zijn reële voorbeelden van duurzaamheidsfenomenen met een belangrijke impact op risico. Thierry De Smet: “Duurzaamheid brengt dus risico’s mee en de toezichthouder wil niet dat banken een al te groot risico lopen in dat verhaal. Wie toch dergelijke klanten en producten aanhoudt, dient voldoende solvabel te zijn om dat op te vangen.” 

In extreme gevallen dreigen sommige bedrijven op een ‘zwarte lijst’ te komen omdat hun activiteit te vervuilend is. Voor die ondernemingen bestaat de kans dat banken geen diensten meer zullen verlenen of stoppen met het verlenen van kredieten.   
 
Thierry De Smet wil alvast de cliënten van de bank stevig begeleiden in het hele duurzaamheidsverhaal, onder andere met een informatieprogramma. “Tenslotte blijven wij bankiers, geen boswachters.” 

Meer weten over ons aanbod rond duurzaam ondernemen?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Bekijk zeker ook volgende events of opleidingen

Contactpersoon

Julie Van der Gucht

Belangenbehartiging - Ledenrelaties

Interesse in duurzaam ondernemen?

Meer informatie rond het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Klik hier

Artikel uit publicatie