Skip to main content
  • Nieuws
  • Dag Duurzaam Ondernemen - Veel animo in het Vlaams Parlement

Dag Duurzaam Ondernemen - Veel animo in het Vlaams Parlement

  • 29/10/2018

Het Vlaams Parlement was op 5 oktober ‘the place to be’ als je als ondernemer of medewerker gebeten bent door duurzaam ondernemen. Dit event kaderde ook in de week van het ondernemerschap in aanloop naar de Voka Open Bedrijvendag. Meer dan 200 deelnemers kwamen inspiratie opdoen en leren van elkaar. Maar liefst 112 laureaten van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen werden gelauwerd voor hun inspanningen om hun bedrijf te verduurzamen.

Gedelegeerd Bestuurder van Voka, Hans Maertens, opende de dag en benadrukte het belang van duurzaam ondernemen voor bedrijven die Dag Duurzaam ondernemenfuturproof willen zijn en willen groeien. Duurzaam ondernemen is lang geen modewoord meer. Het gaat over omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig energieverbruik, investeren in maatschappelijk kapitaal en inspelen op de behoeftes van morgen. 

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelings-doelstellingen (SDG’s) die gehaald moeten worden tegen 2030. Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: de niet te onderschatten rol van het bedrijfsleven wordt ernstig genomen. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen. 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voka is er ook van overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de SDG’s. Daarom hanteren we ze ook vanaf 2017 als universeel kader voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.
Al 20 jaar ondersteunt Voka bedrijven via het milieucharter en het MVO-charter. Vanaf 2017 kregen bedrijven de kans om in te tekenen op een eenvormig Vlaams aanbod: het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Na 1 jaar hebben al 112 bedrijven het VCDO behaald. En de interesse neemt toe. 

Binnen de tijdspanne van een jaar onderneem je als bedrijf een aantal acties gelinkt aan de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Je kan daarbij rekenen op tips en advies op maat van je bedrijf. Op het einde van het actiejaar kan je al je realisaties tonen aan een team van onafhankelijke deskundigen. Na een positieve evaluatie ontvang je het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Wie gedurende drie opeenvolgende jaren acties realiseert binnen elk van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de VN ontvangt van CIFAL Flanders/UNITAR het internationaal erkende UNITAR-certificaat, gelinkt aan de VN.

De 112 laureaten – verspreid over gans Vlaanderen - voerden samen 1800 acties uit in het kader van verschillende SDG’s.
Zowel kleine als grote ondernemingen behaalden het VCDO: meer dan de helft (54%) van de laureaten is een KMO (tussen 25 en 250 werknemers), 33% is een groot bedrijf.

SDG’s strategisch verankeren

Na de periode van kennismaking met de SDG’s komt nuVoka Charter Duurzaam Ondernemen de vraag hoe we de SDG’s kunnen verankeren in de bedrijfsstrategie en zo via strategische keuzes en innovaties bijdragen aan de realisatie ervan?

Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, richt zich met zijn werk op de transitie naar een nieuwe economie vormgegeven rond duurzaamheid, sociale inclusiviteit en circulariteit. Hij nam de deelnemers op een humoristische manier mee in de uitdagingen die er voor bedrijven en maatschappij liggen op het vlak van duurzaam ondernemen. Aan de hand van voorbeelden (zonnepanelen, duurzaam wonen, afvalverwerking …) toonde hij de gigantische mogelijkheden en de opportuniteiten die nu nog blijven liggen. Hij vroeg de deelnemers wat ze momenteel investeren in transitie, want er is nood aan nieuwe businessmodellen. 

Na deze uitdagende keynote maakten de deelnemers tijdens workshops kennis met verschillende tools om hun bedrijfsvoering te verduurzamen: de sustatool, de MVO-scan, de SDG-roadmap en de tool voor stakeholdermanagement.

Tijdens een interview sloot Minister Homans de dag op gepaste wijze af. ‘Ik onthoud vooral dat ons Vlaamse kmo landschap zich volop voorbereidt op de toekomst. En ze staan hier niet alleen in, dat is duidelijk. Organisaties zoals VOKA bieden hen hier de nodige ondersteuning voor. We kunnen als Vlaamse overheid dit enkel toejuichen en ondersteunen.’ De Vlaamse Overheid ondersteunt hierin door de financiering van de Sustatool en de werking van MVO-Vlaanderen; meer nog ze neemt ook een voorbeeldrol op.

Als kers op de taart werden alle 112 laureaten gehuldigd voor hun inzet en het behalen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Manager Diensten - Duurzaam Ondernemen - myriam.heeremans@voka.be - 0472 59 90 04

Contactpersoon

Myriam Heeremans

Directeur Ondernemerschap en Levenslang leren

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez