Skip to main content
  • Nieuws
  • COLUMN - Wat moet u weten over de economische impact van corona?

COLUMN - Wat moet u weten over de economische impact van corona?

  • 28/02/2020

Naarmate het corona-virus zich verder verspreidt, neemt ook de ongerustheid over de economische impact ervan toe. Die impact valt nog altijd heel moeilijk in te schatten. Alles hangt er uiteraard van af hoe ver het virus verspreid raakt en hoe lang het duurt om de uitbraak onder controle te krijgen. In die zin valt er enkel in termen van scenario’s iets te zeggen over de mogelijke impact. Hoe dan ook is er vandaag al sprake van belangrijke economische schade. Dat belangrijke delen van de Chinese industrie, zowat de fabriek van de wereld, een aantal weken stil lagen, heeft onvermijdelijk gevolgen voor de wereldeconomie. Daarnaast zijn er ook voor de hand liggende gevolgen op sectoren als toerisme en luchtvaart. En allicht nog belangrijker is de potentiële impact van de onzekerheid. Daardoor kunnen gezinnen en bedrijven uitgaven of investeringen gaan uitstellen, wat opnieuw economische schade met zich meebrengt. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka, geeft meer uitleg. 

Er zijn ondertussen al duidelijke tekenen van de impact op de Chinese economie. Indicatoren van economische activiteit zoals het steenkoolverbruik en de filezwaarte tonen al aan dat de economie na het Chinese nieuwjaar op 25 januari niet terug opstartte als andere jaren. Ondertussen worden op dat vlak wel stappen gezet. De stabilisatie van het aantal nieuwe besmettingen suggereert dat de uitbraak in China stilaan onder controle raakt, hoewel er altijd een zekere twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van de Chinese cijfers. Tegen die achtergrond zijn er indicaties dat de Chinese economie moeizaam terug aantrekt. Niettemin kan het nog enkele weken duren voor de hele productieketen terug normaal draait. Ondertussen is er wel al sprake van economische schade. Datzelfde patroon zal ook doorheen de hele wereldeconomie merkbaar zijn

Recessiegevaar 

De negatieve impact in het eerste kwartaal valt nog moeilijk te vermijden, en komt op een moment dat belangrijke delen van de wereldeconomie al onder druk stonden. In de laatste maanden van vorig jaar kromp de economische activiteit in Japan (BTW-verhoging), Frankrijk (stakingen) en Italië, terwijl die nagenoeg stagneerde in Duitsland en Groot-Brittannië. In die periode kondigden de voorlopende indicatoren voor de belangrijkste economische regio’s ook wel prille tekenen van beterschap aan, maar die positieve dynamiek wordt nu opnieuw gekeerd. Er is een ernstige kans dat de corona-impact de spreekwoordelijke druppel blijkt die landen als Japan en Italië in recessie duwt.

Voor Vlaamse bedrijven zijn de directe banden met China beperkt: 2% van de Vlaamse uitvoer gaat naar China en 4,4% van de invoer komt van daar. Allicht gaat het om een beperkt aantal bedrijven dat een relatief grote rechtstreekse impact ondervindt. Veel belangrijker is evenwel de verstoring van globale productieketens door het wegvallen van bepaalde inputs uit China. Die indirecte impact valt veel moeilijker in te schatten, maar daardoor worden veel meer bedrijven getroffen. Bovendien impliceert de verspreiding van het virus in Europa dat ook de directe impact binnen de Europese economie toeneemt, wat uiteraard ook gevolgen heeft voor België. Al bij al liet de Belgische economie in de laatste maanden van 2019 nog een vrij stevige groei optekenen en wezen de vertrouwensindicatoren tot voor kort op een duidelijk positieve dynamiek. Dat beperkt het recessiegevaar voor België, hoewel ook de Belgische economie een negatieve impact van corona niet zal ontlopen

V-patroon

Essentieel is wel dat dit vooral om een tijdelijke impact gaat. Hoe diep de economie terugvalt hangt af van hoe lang het duurt om de uitbraak onder controle te krijgen. Maar bij eerdere gelijkaardige episodes (o.m. SARS in 2003) veerde de economische activiteit ook snel terug op eens de uitbraak onder controle raakte. Dat is niet onlogisch: een tijdelijke verstoring van de productieketens is een ander soort crisis dan het uiteenspatten van een vastgoedzeepbel of een bankencrisis. De eerste hoeft geen structurele gevolgen met zich mee te brengen. Niettemin bestaat dat risico wel als bijvoorbeeld bedrijven door de tijdelijke impact betalingsmoeilijkheden krijgen, of als de tijdelijke schok een bredere vertrouwenscrisis op gang brengt. Dat heeft belangrijke implicaties voor hoe het economische beleid met dit soort crisis moet omgaan.

Aan het stilleggen van bedrijven uit quarantaine-overwegingen kan het beleid weinig doen. Op dat vlak kunnen overreacties best vermeden worden, maar gezien de onzekerheid rond het virus is enige voorzichtigheid op z’n plaats. Het economische beleid moet zich vooral focussen op het vermijden dat de tijdelijke impact uitgroeit tot structurele schade. Dat impliceert maatregelen om te vermijden dat bedrijven door de tijdelijke impact van het virus in structurele problemen raken, onder meer via de mogelijkheden van technische werkloosheid en inspanningen om tijdelijke financieringsproblemen te overbruggen. Daarnaast valt er veel te zeggen voor inspanningen die vermijden dat de tijdelijke impact uitgroeit tot een bredere vertrouwenscrisis. In dat kader kunnen monetaire en fiscale stimuli een rol spelen. De Chinese autoriteiten nemen op dat vlak allicht de leiding, maar naarmate de crisis uitdijt, zullen ook andere overheden dat soort maatregelen moeten overwegen.          

IMU Multiburo
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
Imu Salesforce
Ontdek onze vacatures!
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx