Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Brussels Airport inperken zal het hele land treffen

Brussels Airport inperken zal het hele land treffen

  • 19/03/2024

Een van de belangrijkste toegangspoorten van ons land dichtduwen is uiterst onverstandig en zal gepaard gaan met het verlies van jobs, bedrijven en connectiviteit. De oproep van de bedrijfswereld is helder: hervergun de nationale luchthaven en bied Brussels Airport alle kansen op verdere economische ontwikkeling.

Naast de Vlaamse zeehavens is de nationale luchthaven de belangrijkste toegangspoort voor internationale handel in ons land. België is klein, maar heeft welvarende inwoners. Dat hebben we vooral te danken aan de handel met de rest van de wereld. Meer dan 80% van onze welvaart is rechtstreeks gelinkt met internationale handel. Een vlotte import en export is onze economische levensader. Onze poorten naar de rest van de wereld moeten we dan ook zo wijd mogelijk openzetten, zowel voor personenverkeer als goederenvervoer.

Keurslijf

Toch gaan er nu stemmen op om de luchthaven in een strak keurslijf te dwingen. De luchthaven zou geen extra vluchten mogen ontvangen, vroege en late vluchten worden quasi onmogelijk gemaakt en de nachtelijke logistieke activiteiten moeten er al helemaal aan geloven. Men zou van Brussels Airport een luchthaven maken die overdag zakenmensen en toeristen vervoert, maar waar een internationale passagiershub en goederentransport geen plaats meer hebben. 

De logistiek en het personenvervoer vormen evenwel één geheel. Beide functies zijn economisch sterk met elkaar verweven. Een derde van alle vracht gaat mee in de laadruimtes van intercontinentale passagiersvluchten. Wie de logistiek uit Zaventem wil weghalen, ook al is het maar gedeeltelijk, brengt een helse spiraal op gang van vertrekkende bedrijven, verlies aan internationale verbindingen en van aanzienlijk jobverlies. Nabije luchthavens als die van Keulen, Düsseldorf, Maastricht of Parijs zouden de vertrekkende bedrijven met open armen verwelkomen.

Breder effect

De cijfers zijn indrukwekkend: bijna 65.000 mensen verdienen rechtstreeks of onrechtstreeks de kost dankzij de nationale luchthaven. Het bredere economische effect van de luchthaven vertegenwoordigt 2% van het nationale bbp

Verschillende economische sectoren hebben de luchthaven nodig om te kunnen functioneren. Zo is Brussels Airport een wereldwijd belangrijke hub voor de distributie van geneesmiddelen en vaccins. Tijdens de coronapandemie zijn in België geproduceerde vaccins vanuit Brussels Airport naar zowat de hele wereld verzonden. De farmasector is een gigantische uitvoerder: de farmabedrijven in België exporteren voor 100 miljard euro per jaar, waarvan een aanzienlijk deel via Brussels Airport. Die uitvoer zorgt voor een enorme welvaartsinjectie in ons land, onder andere via jobcreatie in de logistieke waardeketens en via belastingopbrengsten. 

En ook in andere sectoren is de nationale luchthaven een Europese speler van formaat. De vele industriële productiesites in ons land hebben baat bij snelle en gespecialiseerde luchtcargobedrijven. Nachtelijke operaties zijn inherent aan de logistiek in een globale economie. Stappen we daar vanaf, dan verliezen we een belangrijke troef, komen onze logistieke ketens en bedrijven in gevaar, en lopen we het risico om een minder aantrekkelijk land te worden voor internationale investeerders.

Ontwikkelkansen

Elk voordeel heeft uiteraard ook een nadeel. We zijn niet blind voor de nadelige gevolgen van de luchtvaart voor sommigen. Al wegen die niet op tegen de positieve effecten voor velen: meer dan 22 miljoen mensen nemen er elk jaar het vliegtuig, bijna 65.000 mensen werken dankzij de luchthaven, meer dan 700.000 ton vracht komt op zijn bestemming via Brussels Airport. Daarom zet de luchthaven al geruime tijd in op het verminderen van overlast voor omwonenden en op innovaties die op termijn zullen zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot.

Vandaag horen we vooral de klagers die met luide stem de ontwikkelkansen van Brussels Airport willen insnoeren. Vanuit de bedrijfswereld willen we nu een andere krachtige stem laten horen. De luchthaven is van levensbelang voor onze economie. De luchthaven fors inperken en doen ontgroeien haalt een fundament van onze samenleving onderuit. Onze huidige welvaartsstaat steunt op economische groei en de luchthaven moet daaraan kunnen bijdragen. Het is de enige manier om de pensioenen, zorg en de duurzame transitie te kunnen betalen.

Wij roepen de bevoegde minister op om op objectieve wijze de verdere economische ontwikkeling van Brussels Airport te bekijken. In naam van het algemeen belang is een robuuste en toekomstgerichte omgevingsvergunning zonder krimp de enige logische stap. De luchthaven, onze connectiviteit en export aan banden leggen, zou daarentegen economische waanzin zijn. Een misstap die we ons in de huidige economische en budgettaire context niet kunnen veroorloven.


Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka KvK - Vlaams-Brabant
Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder pharma.be
Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia
 

 

Contactpersoon

imu - vzw - Uzbrussel
imu - vzw - Altez