Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bier bottelen met minder water mogelijk?

Bier bottelen met minder water mogelijk?

  • 03/12/2018

Om bier te brouwen heb je water nodig, veel water. Negen brouwers bekijken hoe het met minder kan. Op 6 september sloten ze daartoe een 'Green Deal Brouwers' af met Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. "Als er drempels zijn doordat de wet niet is aangepast en een bepaald procedé niet toegepast kan worden, dan engageren wij ons om die weg te nemen", belooft zij. Om nieuwe technieken uit te testen, kan het nodig zijn om met een regelluwe zone te experimenteren.

Zonder water geen biBierflesjes in productieer. Niet alleen bestaat het voor 95 procent uit dat hoofdingrediënt, ook het brouwproces vergt heel wat water. Denk bijvoorbeeld maar aan het reinigen van de installaties en het spoelen van gebruikte flesjes. "De verhouding tussen bier en water is 1 op 6", verduidelijkt de beroepsvereniging 'Belgische Brouwers'. Concreet betekent dit dat men om 1 liter bier te brouwen 6 liter water nodig heeft voor de reiniging en het onderhoud van de machines. Alleen al in de bottelarij verbruikt een spoelmachine 1 liter water om een fles van 0,5 liter te reinigen."

Meer met minder

Brouwers hebben de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om het waterverbruik terug te dringen. Zo heeft AB Inbev de laatste 10 jaar het waterverbruik met bijna 40 procent verminderd in haar Belgische brouwerijen. Negen brouwers (AB Inbev, Alken-Maes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe en Verhaeghe-Vichte) hebben zich er begin september ook nog eens officieel toe geëngageerd om het tegen 2022 met minder te doen en ervaringen daarover uit te wisselen. Daartoe sloten ze een 'Green Deal Brouwers' af met minister Schauvliege, enkele sectorfederaties en het Vlaams Kenniscentrum Water. Zulke 'green deals' zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de overheid om samen een groen project te starten.

Drempels wegnemen

'Als er drempels zijn doordat de wet niet is aangepast en een bepaald procédé niet toegepast kan worden, dan engageren wij ons vanuit de overheid om die drempels weg te nemen", aldus minister Schauvliege op de VRT. Het kan immers zijn dat het bestaand regelgevend kader een bepaald procédé in de weg staat. Zo moeten bierflesjes met drinkwater gereinigd worden. "De vraag stelt zich of de hoge normvereisten wel steeds nodig zijn", werpt Steven Betz op, senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij Voka. "Deze Green Deal kan dus de voorbode zijn om later te experimenteren met bijvoorbeeld een regelluwe zone om nieuwe technieken uit te testen."

Lees meer over de mogelijkheden van experimentregelgeving in de Voka Paper 'Durven experimenteren'.
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel