Skip to main content
  • Nieuws
  • 100 dagen Brexit: meer kosten, minder omzet

100 dagen Brexit: meer kosten, minder omzet

  • 09/04/2021

Handel drijven met het Verenigd Koninkrijk is gemiddeld 5 procent  duurder geworden en leidt nu al tot omzetdalingen van gemiddeld 6 procent. Dat blijkt uit een peiling na 100 dagen Brexit die Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, hield bij 150 Vlaamse ondernemingen die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. “De voorspelde negatieve impact van de Brexit is na 100 dagen dus al duidelijk voelbaar en dit is nog maar het begin,” waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. De ondervraagde ondernemingen zijn voorstander om een Vlaams-Britse Green Lane in te voeren. Dat is een fysieke én digitale douanevoorpost waar de douaneformaliteiten kunnen worden afgehandeld.

Bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk geven een gemiddelde kostenstijging aan met 5%. Eén op de tien bedrijven geeft aan de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk terug te zullen schroeven door de toegenomen kosten. En 19% schat in niet verder te zullen uitbreiden om dezelfde reden.

De redenen voor die kostenstijging hebben te maken met de Brexit:

  • Douaneformaliteiten: 34% van de bedrijven geeft dit als reden aan;
  • Bijkomende regelgevende verplichtingen: 18% van de bedrijven geeft dit als reden aan;
  • Invoerheffingen voor producten die (deels) niet van Europese oorsprong zijn: 16% van de bedrijven geeft dit als reden aan.
  • Voka peilde ook naar omzetschommelingen. Ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk kampten in het eerste kwartaal van 2021 met een gemiddelde omzetdaling door de Brexit van  min 6%.

Hiermee wordt de voorspelde negatieve impact die de Brexit zou hebben op de handel tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk bevestigd. Dit is bovendien nog maar het begin. “Het Verenigd Koninkrijk zal dit najaar strengere douane- en andere controles invoeren. De Britten hebben ook al duidelijk te kennen gegeven dat ze bijkomende nieuwe Britse regels willen invoeren. Het zal nog even duren alvorens we werkelijk zicht krijgen op de volledige impact van de Brexit. De Brexit moet eigenlijk nog beginnen maar hij is nu al voelbaar”, aldus Hans Maertens.

Green Lane

Voka roept de Vlaamse en Federale  regeringen op om werk te maken van een Vlaams-Britse Green Lane voor export van en naar het Verenigd Koninkrijk.

“Wie exporteert naar het Verenigd Koninkrijk voelt de negatieve impact van de Brexit. Om de handelsrelaties toch te blijven aanmoedigen, stelt Voka de invoering van een Vlaams-Britse Green Lane voor. Op die manier kunnen transporteurs nog voor het oversteken van de grens alle douane- maar ook andere formaliteiten vervullen. De tijdswinst die zo’n Green Lane oplevert, maakt een aanzienlijk verschil voor onze ondernemingen”, aldus Hans Maertens.

Meer dan 50% van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van de invoering van een Vlaams-Britse Green Lane. Een Green Lane geeft vlotte doorgang aan transporteurs die op voorhand met alle administratie in orde zijn. Een Green Lane is niet noodzakelijk een fysieke plek. Het moet ook de vorm aannemen van een digitaal platform dat data en documenten voor alle relevante private en publieke stakeholders ter beschikking stelt en transparantie verschaft aangaande de grenscontroleprocessen voor elke zending.

“De Britse markt is belangrijk voor ons. Als we onnodig tijdverlies aan de grensovergang kunnen vermijden, dan zijn we vragende partij voor een Vlaams-Britse Green Lane. We merken de impact van de Brexit: rijden op het Verenigd-Koninkrijk is complexer en duurder geworden”.

Benny Smets, CEO van transportbedrijf Ninatrans

Het zou een Europees unicum zijn om zowel Britse als EU-douanediensten bijeen te brengen in een Green Lane. Het zou in Vlaanderen aanzienlijke tijdswinst kunnen opleveren voor onze ondernemingen. Het kan er voor zorgen dat Vlaanderen echt de poort wordt voor handel tussen de EU en het VK.

Idealiter wordt ook een Green Lane in het VK opgezet waardoor ook terugkerende transporteurs een tijdsvoordeel genieten. Uiteraard is het van belang dat de doorstroming dankzij de Green Lane sneller gaat dan de wachttijden aan de bestaande grensovergangen.

Regels van oorsprong

Voka beantwoordt veel vragen van ondernemingen die te maken hebben met de regels van oorsprong. In de Brexit-deal is afgesproken dat er geen invoerheffingen van toepassing zijn op Europese producten die naar het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd. In de praktijk treedt er discussie op over producten waarvan de oorsprong gemengd is: sommige onderdelen zijn Europees, andere onderdelen zijn van niet-Europese oorsprong. In dat geval zijn toch invoerheffingen verschuldigd. Vele bedrijven hadden daar geen rekening mee gehouden. Dit zorgt voor een bijzondere complexiteit en onverwachte invoerheffingen.

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD