Skip to main content
  • Nieuws
  • 10 CEO's op stage in het Vlaams Parlement

10 CEO's op stage in het Vlaams Parlement

  • 14/03/2018

Het Vlaams Parlement organiseert in samenwerking met Voka op dinsdag 13 en woensdag 21 maart een parlementaire stage met 10 Vlaamse CEO’s.

Ook dit jaar biedt Voka samen met het Vlaams Parlement weer 10 CEO’s de kans om gedurende twee dagen de parlementaire werking te leren kennen. Op dinsdag 13 en woensdag 21 maart krijgen zij ieder een parlementslid als meter of peter toegewezen die hen tijdens deze dagen persoonlijk zal begeleiden.Via deze stages krijgen de deelnemers een beter inzicht in de werking en rol van het parlement. Zo komt het middenveld en politiek korter bij elkaar.

De eerste dag, dinsdag 13 maart, verwelkomde Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, de deelnemers. Nadien volgden de stagiairs hun meter of peter naar de fractievergaderingen, ontmoetingen en commissievergaderingen die op de parlementaire agenda staan.

Op woensdag 21 maart zal Martine Goossens, secretaris-generaal van het Vlaams Parlement zorgen voor het ontvangst. Vervolgens zullen de CEO’s zelf in debat treden met de parlementsleden. Daarnaast wonen zij ook op woensdagnamiddag de plenaire vergadering bij. Tot slot krijgen zij verdere toelichting bij de communicatie van het parlement.

Powered by flickr embed.

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez