Skip to main content
Voka Lokaal Mechelen-Kempen

Voka Lokaal Klein-Brabant/Vaartland

Voka Lokaal Klein-Brabant/Vaartland is één van de 9 lokale ondernemersnetwerken van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Het versterkt het economisch weefsel, door ondernemers uit hun regio regelmatig samen te brengen en de mogelijkheden voor het lokale bedrijfsleven mee trachten uit te bouwen. Voka Lokaal Klein-Brabant/Vaartland behelst de gemeenten: Bornem, Sint-Amands, Puurs en Willebroek.