Nieuw model kinderbijslag

23/01/2018

KinderbKinderbijslagijslag kende voorheen ruim 700 categorieën, met criteria van rang en leeftijd los van de werkelijke opvoedingskost. Daardoor gingen teveel middelen naar grote gezinnen, te weinig naar kleine gezinnen, eenoudergezinnen en jonge kinderen.

De zesde staatshervorming bracht de mogelijkheid voor een grondige hervorming en vereenvoudiging. Voka lobbyde voor een eenvoudige model, dat beter spoort met de algemene en sociale noden van kinderen. Daarnaast bekwam Voka ook een stimulans om meer gebruik te maken van kinderopvang en onderwijs, zodat ouders meer mogelijkheden hebben om te werken.

 

Pieter Van Herck - Senior Adviseur Welzijns - en Gezondheidsbeleid - pieter.vanherck@voka.be - 0498 75 10 28