Skip to main content
Talent

Zomerakkoord omtrent arbeidsmarkt

Het zomerakkoord dat de federale regering op 26 juli voorstelde, bevat behalve een fiscaal luik ook een belangrijke reeks maatregelen m.b.t. de arbeidsmarkt. Er komen veel banen bij dankzij de goede conjunctuur, maar globaal gezien is onze tewerkstellingsgraad nog altijd veel te laag om de vergrijzing te kunnen betalen. Voka dringt er dan ook al jaren op aan om de arbeidsmarkt snel en diepgaand te hervormen, zodat onze jobmotor nog beter kan aanslaan. Daarbij moeten zowel de vraag naar werk gestimuleerd worden (zodat bedrijven meer mensen willen aanwerven) als het aanbod van werk (zodat mensen ook effectief willen en moeten een job aannemen). 

Voka had daarom zes prioritaire hervormingen voor de arbeidsmarkt aanbevolen, waarvan er vier zijn overgenomen in het zomerakkoord. Het zomerakkoord voorziet daarnaast nog minstens tien bijkomende hervormingen die leiden tot meer flexibiliteit en/of minder lasten voor de ondernemingen, zoals bv. meer mogelijkheden tot nachtarbeid in de retailsector om beter te kunnen inspelen op de e-commerce.

De federale regering heeft ten slotte drie maatregelen voorzien die leiden tot minder flexibiliteit en/of meer lasten voor de ondernemingen. Eén ervan was onvermijdelijk, nl. het invoeren van een patronale activeringsbijdrage voor werkgevers die hun oudere werknemers gewoon thuis willen laten zonder prestatie maar met behoud van loon. De twee andere maatregelen hebben we kunnen herleiden tot hun juiste proporties. 

werkzoekenden

Het zou natuurlijk altijd nog meer mogen zijn: om echt tot de top in Europa te horen, zouden ook de automatische loonindexering en de anciënniteitsbarema’s moeten worden aangepakt. Voka zal blijven hameren op de nefaste effecten van deze loondrijvers. 

  1. Winstpremie: Bedrijven die het goed doen, zullen hun werknemers een grote fiscaal gunstige bonus kunnen geven en dit zonder (veel) bemoeienis vanwege de vakbonden.
  2. Verruiming ‘passende dienstbetrekking’ werkzoekenden: Een werkloze zal niet enkel een jobaanbod moeten aanvaarden dat overeenkomt met zijn/haar diploma, maar zal elk jobaanbod moeten aanvaarden dat aansluit bij zijn/haar competenties.
  3. Herinvoeren van de proefperiode: De opzeggingstermijn tijdens de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst wordt gehalveerd tot één week voor alle werknemers: dit komt neer op een de facto herinvoering van de proefperiode.
  4. Lagere loonkost bij eerste job: De aanwerving van jonge werknemers van 18 t.e.m. 21 jaar zal worden bevorderd via een vermindering van de kost voor de werkgever. Het nettoloon blijft ongewijzigd, maar de loonkost voor de werkgever zal lager liggen.
  5. Mystery calls die de werkgever betichten van discriminatie bij aanwerving zullen enkel kunnen nadat de arbeidsrechtbank daarvoor objectieve aanwijzingen heeft.
  6. Er komt geen uniforme verplichting voor de aanstelling van een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan 100 werknemers; de sociale partners zullen oplossingen op maat moeten uitwerken om burn-out bij werknemers te vermijden.

Voka kreeg al heel wat vragen van ondernemers over de concrete inhoud van de maatregelen. Voka verzamelde daarom de beschikbare en meest relevante informatie.Bezoek hier de infopagina met alle informatie omtrent de aanpassingen op de arbeidsmarkt.

Veronique Leroy - Senior Adviseur Sociaal Recht & Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be -  0478 88 03 34
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
DeTijd