Skip to main content

Ondernemersclubs

Limburg telt 21 lokaal actieve ondernemersclubs. Voka - Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt 8 ondernemersclubs, actief in meer dan 20 gemeenten.

Een ondernemersclub is een uniek ontmoetingsforum voor bedrijfsleiders uit de regio. 

Naast formele bijeenkomsten, waarbij u iets kan opsteken over actuele bedrijfseconomische thema's, wordt er voldoende tijd besteed aan ervaringsuitwisseling. Op deze manier vormt de ondernemersclub een belangrijk netwerk van kennis en ervaring voor bedrijfsleiders uit dezelfde regio.

Het bestuur behartigt de belangen van haar leden. Ze zijn het klankbord en vertegenwoordiger van het lokale bedrijfsleven voor de lokale overheid. 

De ondernemersclub brengt de lokale ondernemers dichter bij elkaar en dichter bij het lokale bestuur.

Ondernemersclubs in Limburg