Skip to main content

Ben jij kandidaat Manager-Investeerder?

Wil u uzelf kandidaat stellen als Manager-Investeerder? Klik hier.

Wenst u als Manager-Investeerder te participeren in een onderneming?

Dan kan dit op twee mogelijke manieren. Ten eerste kan een manager tegen vergoeding meedraaien in het management van de onderneming. De onderneming zal het beheer van een vennootschap geheel of gedeeltelijk (vb. voor een bepaald werkproces) toekennen aan een manager en bovendien zal die over een zekere beslissingsbevoegdheid beschikken.

Ten tweede kan een manager van buiten het bedrijf deelnemen in het kapitaal van een onderneming d.m.v een management buy-in (MBI) door de onderneming. De manager zal zich immers meer betrokken voelen als mede-eigenaar. Vaak wordt deze piste bekeken om een nieuwe CEO aan te trekken en te verankeren in een onderneming.

De managementovereenkomst kan worden aangegaan met zowel een natuurlijke persoon als een managementvennootschap. Het is van groot belang dat de manager zijn waarden in overeenstemming zijn met de waarden van het bedrijf. Daarom is het wenselijk dat de kenmerken van een Manager-Investeerder zo dicht mogelijk aanleunen bij de vooropgestelde profielschets door de onderneming.

Hoe stelt u uzelf kandidaat?

Elke kandidatuur zal worden opgenomen in een database. In de eerste plaats zal u uw expertise-gebied aangeven. U kan uw ervaringen en uw voorkeur voor een bepaalde sector aanduiden. Het is aangeraden volledig en voldoende specifiek te zijn in uw keuzes.

In de tweede plaats kan u er optioneel voor opteren als manager oftewel in een bescheiden percentage te participeren, oftewel de voorkeur te geven aan een overname. De database filtert op beide fronten zodat twee opties kunnen worden aangeduid indien gewenst.

Dit alles zal vervolgens worden afgetoetst aan de specifieke noden van een onderneming.

Team

 

edith

 

 

Ellen

 

 

carolien

 

Edith Magyar
Adviseur
Eigenaars-Ondernemers
edith.magyar@voka.be
Ellen Olislagers
Senior Adviseur
Eigenaars-Ondernemers
ellen.olislagers@voka.be

Carolien Houbrechts
Adviseur
Eigenaars-Ondernemers
carolien.houbrechts@voka.be
 

 

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo