Kempen Insect Valley vliegt er in!

24/08/2017

Voka KvK Kempen, Millibeter, Belgian Insect Industry Federation, VITO, KU Leuven – Campus Geel en Thomas More Kempen lanceren EFRO-projecten ‘Kempen Insect Cluster’ en ‘Insect Pilot Plant’

Minister Muyters zal op 24 augustus de Kempen Insect Valley op gang trappen. Als beleidsmaker en minister van werk, economie en innovatie onderstreept hij het belang van ondernemerschap, product- en businessmodelinnovatie voor een positieve en duurzame transformatie van onze samenleving. Met het partnerschap Streekplatform Kempen zetten we stevig in op de ontwikkeling van ecosystemen voor economische, ecologische en maatschappelijke vooruitgang.

Eén van die ecosystemen is ‘Insecten en biogebaseerde grondstoffen’. In het kader van het onderzoek naar het kweken, oogsten en verwerken van insecten en insectenproducten werden twee EFRO projecten goedgekeurd, voor een totaal bedrag van 1.730.500 Euro. Graag tonen we aan de bedrijfswereld, de publieke opinie en de beleidsmakers de realisaties en het economisch en ecologisch potentieel van insectenbioconversie.

 • De ‘Kempen Insect Cluster’, een project van Voka KvK Kempen, Millibeter en de Belgian Insect Industry Federation, is een open cocreatie-platform waar bedrijven de mogelijkheden voor insecten-bioconversie aftoetsen en samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Millibeter heeft ervaring met de kweek van de zwarte wapenvlieg om afval en mest om te zetten in grondstoffen voor de chemische industrie en voor veevoeder.
 • De ‘Insect Pilot Plant’, een project van KU Leuven – Campus Geel, Thomas More Kempen en VITO, beoogt de opschaling van labo naar een pilootinstallatie voor de kweek, oogst en bioraffinage van insecten als vertaalslag naar industriële productie. De drie onderzoeksinstellingen hebben expertise opgebouwd over de kweek en verwerking van insecten voor voeding, voeder en biogebaseerde chemicaliën.

 

De twee projecten willen de expertise over insecten als afvalverwerker en als hoogwaardige grondstof overdragen naar de verschillende doelgroepen als bedrijven met organische reststromen, nieuwe en bestaande insectenkwekers, de voedings- en voederindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, de overheden en het brede publiek.

Schrijf je snel in voor het Kempen Insect Valley event op 24 augustus, breng een bezoek aan de kweekinstallaties en keer bevlogen huiswaarts.

 

Programma

 • 14u30 Onthaal bij Voka - Kamer van Koophandel Kempen
 • 15u00 Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder Voka KvK Kempen
             Verwelkoming
 • 15u10 Philippe Muyters, minister van werk, economie en innovatie
             Kempen Insect Valley: innovatie voor een duurzame transformatie
 • 15u30 Peter Bellens, gedeputeerde provincie Antwerpen
             De Kempen als centrum van innovatie
 • 15u45 Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder Voka KvK Kempen
             Inzetten op ecosysteem ‘Insecten en biogebaseerde grondstoffen’
 • 16u00 Mik Van Der Borght, KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
             Voorstelling EFRO-project ‘Insect Pilot Plant’
 • 16u15 Johan Jacobs, Founder, CEO & Flymaster van Millibeter
             Voorstelling EFRO-project ‘Kempen Insect Cluster’
 • 16u30 Wandeling naar de campus van Thomas More - KU Leuven
 • 16u45 Bezoek aan de kweekinstallaties van Thomas More Kempen
             Voorstelling installaties - KU Leuven en VITO
 • 16u45 Doorlopende insectenmarkt-netwerkmoment in de Agora met een hapje en een tapje
 • 19u00 Einde

 

Kempen Insect ClusterInsect Pilot Plant