Skip to main content
  • Home
  • Health Community Congres 2018 - Zorg en welzijn: nieuwe perspectieven, grenzeloze kansen
Health Community congres

Health Community Congres 2018 - Zorg en welzijn: nieuwe perspectieven, grenzeloze kansen

Op het jaarlijks congres van Voka Health Community plaatsen we het zorgondernemerschap van morgen in een nieuw perspectief. We belichten elk van de bouwstenen om tot een werkelijke omslag in de zorg te komen: value based financiering, geïntegreerde zorgmodellen, een andere rolverdeling en digitalisering. We voelen internationale cases aan de tand en gaan in debat met experten uit het veld. Maar ook jij krijgt de kans om jouw ervaringen en visie te delen. Want samen anders kijken naar zorg en welzijn biedt meer perspectief. Alleen samen kunnen we vernieuwing realiseren. Help ons transformeren!

De zorg is een ‘burning platform’. Met de steeds verder oplopende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing, een groeiende zorgvraag bij minder arbeidspotentieel en de verkeerde inzet van zorgmiddelen moeten we dringend ingrijpen om het welzijn van onze bevolking te vrijwaren. 

We moeten vandaag constateren dat ons ecosysteem van zorginnovatie onvoldoende stimulans biedt tot de transformatie van welzijn en zorg. We weten waar en hoe we kunnen ingrijpen. Toch beweegt er weinig. Met het jaarlijks congres van Voka Health Community trekken we de transformatie op gang. Het is tijd voor actie! Zo niet gaan de kwaliteit, innovatie en toegankelijkheid van ons zorgsysteem ten onder.


Programma

13u30

Ontvangst

14u00

Welkom
Dennis van den Buijs (VRT), moderator

 

Dennis Van den BuijsDennis van den Buijs is een Vlaams journalist. Hij begon zijn carrière bij het radionieuws, maar werd al snel gevraagd als presentator. Vanaf september 2015 was hij de vaste presentator van De Ochtend op Radio 1, samen met Ruth Roets. Dit najaar maakt hij de overstap naar Radio 2 Antwerpen, waar hij Start je dag zal presenteren.

14u10

Een kwaliteitsvolle, innovatieve en duurzame zorg
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

 

Ons land heeft een bijzonder goed systeem van sociale bescherming en gezondheidszorg en we zijn er terecht fier op. Maar onze maatschappij is de voorbije jaren fel veranderd. We kregen met een zware crisis te kampen en tegelijkertijd vragen steeds meer chronisch zieken en ouderen onze zorgen. De burgers moeten ook in de toekomst kunnen vertrouwen op onze sociale zekerheid en op de best mogelijke zorgen. Welke richting wil de minister uit? En hoe wil ze gaan van droom naar daad?

 

Maggie De BlockMaggie De Block zette op haar 16de haar eerste stappen in de politiek bij de PVV-Jongeren. Voor de verkiezingen van 1999 ging ze een verkiesbare plaats bepleiten bij partijvoorzitter Guy Verhofstadt. De huisarts uit Merchtem raakte verkozen en bouwde een reputatie op van een degelijk parlementslid met een grondige dossierkennis, gespecialiseerd in sociale materies en gezondheidszorg. Tot verrassing van velen werd De Block eind 2011 staatssecretaris voor Asiel en Migratie, een dossier waar haar voorgangers hun tanden op stuk beten. Sinds oktober 2014 is De Block in de regering-Michel Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hetgeen ze een droom noemt, aangezien dit departement aansluit bij haar vorming van dokter.

14u30

Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg
Mirella Minkman, vicevoorzitter IFIC

 

De zorg zelf en onze visie op welzijn en zorg zijn enorm in beweging. Om die verandering toekomstbestendig vorm te geven moet ook de governance van zorg anders worden ingericht. De uitdaging is om huidige verandering zo vorm te geven dat we inspelen op de werkelijkheid van de burger in de toekomst. Er moet een omslag komen waarin iedereen, van gemeente tot zorgprofessionals, het belang van de persoon met een zorgnood voorop durft te stellen.

 

Mirella MinkmanBijzonder hoogleraar en Vilans-directeur Mirella Minkman heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van organisatie in de zorgketen, samenwerkingsvraagstukken en veranderprocessen die hiervoor nodig zijn. Ze pleit in haar werk voor meer aandacht voor integraliteit bij de inrichting en de besturing van de zorg. ‘Op dit moment is de zorg nog langs lijnen georganiseerd, terwijl vernieuwing nodig is om juist over lijnen en domeinen heen te organiseren, en zorg te verbinden met andere domeinen dan ‘zorg’. Minder lijnen, meer integraliteit vanuit de vraag van de mens of cliënt en incentives voor professionals om met anderen samen te werken is noodzakelijk om de complexiteit van de huidige systemen te verminderen.’ Sinds het voorjaar 2017 is Minkman vicevoorzitter van het bestuur van de International Foundation of Integrated Care (IFIC), de internationale opinieleider op het gebied van integrale zorg. Zo maakt ze zich ook op internationaal vlak sterk voor geïntegreerde zorg.

15u00

Gesundes Kinzigtal: het betere gezondheidssysteem, ook voor ons?
Helmut Hildebrandt, CEO, Gesundes Kinzigtal

 

Het Europese gezondheidssysteem is vaak duur en gefragmenteerd waardoor het weinig meerwaarde biedt. In de Kinzig-vallei in het Zwarte Woud proberen burgers, artsen en zorgverzekeraars een nieuw pad te vinden. Is dit model geschikt als blauwdruk voor België?

 

Helmut HildebrandtHelmut Hildebrandt is de drijvende kracht achter Gesundes Kinzigtal. Al meer dan tien jaar werkt hij aan de opbouw van een voorbeeldproject voor integrale gezondheidsbevordering en gezondheidszorg in een regionale opzet. Deze omslag ging echter niet zonder slag of stoot. 
Als apotheker en sociologiestudent werd Hildebrandt in de jaren 70 beïnvloed door de idealen van de milieubeweging, nl. toekomstige schade voorkomen door preventie. Hij wilde dit principe overdragen naar het gezondheidssysteem. Doel was het verhogen van kwaliteit van zorg, het investeren in preventie en het reduceren van kosten. Welke weg heeft hij afgelegd? En welk zijn de resultaten en toekomstperspectieven?

15u30

Naar een geïntegreerde financiering in Vlaanderen 
Lieven Annemans, gezondheidseconoom, UGent

 

Lieven AnnemansLieven Annemans is gewoon hoogleraar gezondheidseconomie aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent. Zijn onderzoek richt zich vooral op kosten-baten analyses van preventie, medische technologieën en geneesmiddelen en op de wijze van betalen van zorgaanbieders. Hij reflecteert voor ons over waarom we moeten leren om anders te denken over welzijn en zorg? Welk is de potentiële impact van financiële prikkels op het Belgische zorgsysteem? Wat houden shared savings nu eigenlijk in? En kunnen we de blauwdruk van Kinzigtal klakkeloos overnemen?

16u00

PAUZE

16u30

Digitale transformatie in welzijn en zorg: meer dan technologie alleen
Ann Ouvry, CEO D&A medical group
Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post

 

De digitalisering in welzijn en zorg komt op kruissnelheid maar is vaak nog blind voor de fundamentele transformatie van het zorgaanbod dat uitgedaagd zal worden door spelers uit andere sectoren. Hoe kunnen innovatie, technologie en digitalisering inspelen op een veranderende markt? En welke zijn de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren?

Ann Ouvry

Ann Ouvry is oprichter en CEO van D&A medical group, een gespecialiseerd adviesbureau in Nederland dat zorgorganisaties adviseert en begeleidt bij een effectieve toepassing van ICT in de zorg. Ze is ervan overtuigd dat de digitale transformatie binnen de gezondheidszorg past binnen een integrale patiëntgerichte strategie. Ze vertelt ons welke mind shift er nodig is om technologie ten volle welzijn en zorg te laten ondersteunen. Wat zijn de remmende factoren, en waar liggen er nog opportuniteiten? Welke trends zijn merkbaar op Europees vlak? En welke aanbevelingen voor het beleid kan ze hieruit distilleren? 

 

Alexander De Croo

Alexander De Croo heeft als vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post erg uiteenlopende bevoegdheden in zijn portefeuille. Tegen 2020 wil hij dat België bij de beste drie digitale landen van Europa behoort. Ook in zorg en welzijn is digitalisering niet meer tegen te houden. Als zorgondernemer kan je kiezen tussen ze ondergaan of ze zelf mee vormgeven. Hoe kan België hierin een status als ‘digital frontrunner’ realiseren?

17u30

Reflectie ‘Een brede blik op welzijn en zorg’
Marc Noppen, CEO, UZ Brussel

 

Ziektes, zieken én de maatschappij verschillen grondig van 20 jaar geleden. De welzijns- en zorgsector reageert in regel behoudsgezind op veranderingen en past zich traag aan waardoor de afstand tussen de behoefte van mensen en het zorgaanbod groter wordt. Het hele systeem is eerder op zichzelf ingesteld en te weinig op de personen met zorgnood. Dit omgooien wordt een hindernissenparcours maar stilstaan is geen optie.

 

Marc NoppenMarc Noppen studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum en de Vrije Universiteit Brussel. Nu leidt hij al meer dan 10 jaar het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Een topman met een visionaire stem die in klare taal zijn mening durft verkondigen. 

18u00

Netwerkreceptie

Adres

Brussels44Center
Pachecolaan 44, Kruidtuinlaan 44
1000 Brussel

Wanneer

Prijs

€95 (leden Health Community)

€95 (zorgorganisaties lid van Voka)

€175 (niet-leden Health Community)

Patiëntenorganisaties die lid zijn van Voka Health Community kunnen gratis deelnemen aan deze sessie. Let wel, er wordt een no-show-fee van €65 gehanteerd bij het niet tijdig annuleren van de deelname.

Prijzen excl. btw - betalen doet u na ontvangst van onze factuur.

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Annulatievoorwaarden: De deelnameprijs blijft volledig verschuldigd tenzij de annulatie ons schriftelijk bereikt uiterlijk op maandag 24 september 2018. Een vervanger mag steeds uw plaats innemen.

Hulp nodig?

VGD audit feb
Saloncondities bij Peeters Motors
Proximus
CRM Group
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Made In Vlaams-Brabant
BMW Brussels
DHL
CapitalAtWork
Deloitte
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
BovaEnviro+
Tormans_Corporate partner
GutzandGlory
G4S
Deloitte Private
pfl
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Premed
Logo Randstad
Soundfield
Jobat
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo