Skip to main content
Map

Transformeren naar een duurzame economie

Duurzaamheid is noodzakelijk voor gezonde groei, ook voor toekomstige generaties. De transformatie naar een duurzame economie zal enorme inspanningen vergen van iedereen. 

Maar de duurzame transitie biedt ook heel wat economische opportuniteiten. Vlaanderen heeft alles om zich te positioneren als een innovatieleider in de klimaattransitie en wereldwijd bij te dragen tot gezonde groei. Maar dan moeten we nu inzetten op de ontwikkeling van groene en duurzame technologieën die we nadien ook kunnen exporteren. 

Ontdek de cijfers in de groeimonitor

Engagementen van de Vlaamse ondernemers

  • Wij onderschrijven de ESG-principes (Environment, Social en Governance) en nemen onze verantwoordelijkheid in de verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Wij zullen onze leveranciers en klanten stimuleren om dit ook te doen.
     
  • Wij zullen concrete stappen zetten om onze CO2-voetafdruk verder te verlagen om zo bij te dragen aan de Europese doelstelling van 55% broeikasgasreductie tegen 2030.
     
  • Wij zullen de positie van Vlaanderen als wereldwijde groene innovatieleider verder versterken door volop in te zetten op groene O&O en investeringen.
     
  • We gaan bijdragen tot duurzame mobiliteit in Vlaanderen en zetten onze schouders onder de modal shift door volop in te zetten op meer goederenvervoer via het spoor en via binnenvaart. Daarnaast engageren we ons om ons wagenpark te verduurzamen.