Skip to main content
Map

Meer mensen aan het werk

Werken is de sleutel voor een gezond, inclusief en welvarend leven. Wie werkt, is veel minder vatbaar voor armoede. Een inkomen geeft betere toegang tot gezonde voeding, huisvesting en zorg, die leiden tot een hogere levensverwachting en een betere gezondheid. Werken draagt ook  bij tot persoonlijke ontwikkeling en mentaal welzijn. 

Bovendien is de werkvloer de ideale omgeving voor de integratie van nieuwkomers, wat leidt tot méér samenhang in een diverse maatschappij. 

Voor de samenleving in zijn geheel is het essentieel dat er zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan én blijven: het is de enige manier om onze sterke welvaartsstaat te behouden. 

Ontdek de cijfers in de groeimonitor

Engagementen van de Vlaamse ondernemers

  • Wij zullen duurzame loopbanen aanbieden met oog voor persoonlijke ontwikkeling, werkbaarheid en gezondheid voor onze medewerkers om zo iedereen aan boord te krijgen en te houden.
     
  • Wij gaan voor een inclusieve werkomgeving door opportuniteiten te bieden voor alle talent dat ondernemerschap en ambitie toont. 
     
  • Wij zullen onze medewerkers coachen om toekomstgerichte vaardigheden te verwerven door onder meer in te zetten op levenslang leren.